Употребата на парацетамол по време на бременност се свързва с поведенчески и когнитивни проблеми при детето от изследователски екип от университета в Бристол след проведено проучване.


Парацетамолът е широкоизползван неопиоиден аналгетик за различни болки с невропатичен характер. Водещият автор на изследването – епидемиологът д-р Джийн Голдинг заявява пред чуждестранни медии, че данните до момента показвали връзка между употребата на парацетамол по време на бременност и развитието на астма на по-късен етап при детето. Скорошни кохортни проучвания обаче дават връзка между употребата на парацетамол при бременни и развитието на неврокогнитивни разстройства при деца, в частност хиперактивност.


Данните от проучването на екипа са публикувани в списанието Paediatric and Perinatal Epidemiology. Екипът проучил дали употребата на парацетамол около средата на бременността (18-32 гестационна седмица) се асоциира с определени когнитивни разстройства на по-късен етап. В тяхното кохортно проучване били включени деца на възраст между 6 месеца и 11 години, като било проследено тяхното IQ и възможности за запомняне до 17-годишна възраст. Екипът използвал данни от лонгитудинално изследване на AVON за родители и деца (ALSPAC), известно още като „децата на 90-те“, което проследява периода от 18 до 32 гестационна седмица и здравето на 14 500 семейства в Бристол. Оказало се, че в края на 32 седмица 43,9% от жените съобщават, че са приемали парацетамол „понякога“ или по-често през последните три месеца.Изследването установило връзка между приема на парацетамол по време на бременност и развитието на хиперактивност и проблеми с вниманието на базата на сведения получени от майките в периода между 42 и 47 месец след раждането. Въпреки това рядкост били поведенческите и неврокогнитивни трудности след навършване на 7-8-годишна възраст. Това показва, че употребата на парацетамол в средните месеци на бременността вече няма отрицателен когнитивен ефект върху децата към момента на завършване на начално училище.


Новите данни разширяват асоциациите на спектъра от нежелани лекарствени реакции на парацетамол при деца след употреба на парацетамол по време на бременността. Освен данни за по-висока честота на астма сред тази група деца, екипът на д-р Голдинг добавя и поведенчески проблеми в ранно детство. Тя подчертава, че е необходимо да бъдат проведени по-нататъшни проучвания с други бази данни и различна методология, тъй като техните резултати разкриват само асоциация. Според д-р Голдинг би било интересно да се изследва дали по-големи деца и възрастни, на които майките им по време на бременност са приемали парацетамол имат поведенчески проблеми.


Междувременно, Националната здравна служба (NHS) във Великобритания съветва, че ако бременна жена изпитва болки по време на бременност, парацетамолът е обикновено безопасен аналгетик, но въпреки това е необходима консултация с лекар преди прием на лекарството.


Въпреки профила си на безопасност по време на бременност и при прием на парацетамол важи правилото за най-ниска ефективна доза и най-кратък терапевтичен период.


NHS обаче не препоръчва прием на комбинирани таблетки с парацетамол и кофеин, тъй като високите дози кофеин увеличават риска от загуба на бременността и понижено тегло при новороденото. Препоръките са приемът на кофеин при бременни да се ограничава до 200 мг дневно.