Калциевите антагонисти са основен клас антихипертензивни лекарства. Представители на групата са: Nifedipine, Amlodipine, Felodipine, Verapamil, Diltiazem.

 

Според данни на Американската асоциация за контрол на отравянията с лекарства най-опасно е отравянето с Verapamil. При предозиране с обикновените лекарствени форми на калциевите антагонисти симптомите настъпват след 1-4 часа, докато при отравяне с таблетки с модифицирано освобождаване е възможно клиничните прояви да се наблюдават след 24 часа.


 

Основните прояви при отравяне с калциеви блокери са кардиоваскуларни. Verapamil и Diltiazem предизвикват хипотония, брадикардия (забавен сърдечен ритъм, под 60 удара в минута) и нарушения на сърдечната проводимост (A-V блок). Nifedipine се използва като спешно лекарство при хипертонични кризи.

 

Често това се практикува в домашни условия без препоръка от специалист. Такива са най-честите случаи на отравяния. Предозирането с Nifedipine причинява рязка хипотония и тахикардия (увеличен сърдечен ритъм, над 90-100 удара в минута).

 

Неврологичните прояви се изразяват в нарушено равновесие, сънливост, нарушение на съзнанието, мидриаза и слаба зенична реакция на светлина и нарушено цветоусещане (сребристо оцветяване на предметите). Гастро-интестиналните симптоми включват гадене, повръщане и констипацията. Възможно е да се наблюдава намален мускулен тонус, белодробен оток, хипергликемия и гърчове.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Лечението на този вид интоксикация започва с обезпечаване на проходимостта на дихателните пътища. Методите за очистване на стомашно-чревния тракт при предозиране на калциеви антагонисти са стомашна промивка с активен въглен. След 12 часа се прави повторна промивка и прием на очистителни, прилагане на клизма. 

 

Като антидоти при отравяне с калциеви блокери могат да се използват калциеви соли, както и адреналин, допамин. За овладяване на артериалната хипотония при предозиране се прилагат венозно разтвори на калциев глюконат или калциев хлорид. Прилагат се бавно като вливането може да се повтори след 10-15 mин до получаване на терапевтичен ефект.