Седативно-сънотворните лекарства предизвикват доза-зависими ефекти върху централната нервна система (ЦНС). В ниски дози тези лекарства имат успокояващ ефект. С увеличаване на дозата се проявява сънотворният ефект.

 

Последващото увеличаване на дозата предизвиква обща анестезия. Следващо увеличение на дозата е причина за потискане на дихателния и сърдечносъдовия център в продълговатия мозък с развитие на кома.


 

Като сънотворни се използват бензодиазепини (Nitrazepam, Midazolam, Flurazepam, Triazolam). Това са лекарства, които подлежат на специална регулация и се предписват на зелена бланка (рецепта).

 

Основните клинични прояви при предозиране на бензодиазепиновите хипнотици са мускулна слабост, сънливост, атаксия (липса на координация), летаргия. При тежко предозиране е възможно потискане на дишането и кома. Лечението се състои в провеждане на стомашна промивка с активен въглен и прилагане на антидот (Flumazenil) и дихателна реанимация при необходимост.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Други сънотворни лекарства са т.нар. Z-лекарства (Zolpidem, Zopiclone, Eszopiclone). Те също са обект на специална регулация. Предозирането с тях води до дълбока сънливост, но кома и дихателна депресия не са наблюдавани.

 

Барбитуратите също се използват като сънотворни (Phenobarbital, Pentobarbital). Острото отравяне с барбитурати е най-опасно. Тяхното приложение като сънотворни се прилага в по-тежки случаи. Токсичната доза на барбитуратите е 5-10 пъти по-висока от сънотворната им доза.

 

Симптомите при предозиране на барбитурати са постепенно нарушение на съзнанието до кома, потискане на дишането, падане на кръвното налягане, хипотермия и сърдечен арест. В началната фаза на отравянето се наблюдава миоза (свиване на зеницата).

 

Лечението на остро барбитурово отравяне започва със стабилизиране на дишането и кръвообръщението, както и на кръвното налягане. Няма специфичен антидот за отравяне с барбитурати. За намаляване на резорбцията им се провежда стомашна промивка с активен въглен. За да се ускори изхвърлянето на лекарството от организма чрез урината е подходящо алкализиране на урината чрез венозно въвеждане на алаклни разтвори.

 

При съмнения за отравяне със сънотворни незабавно се свържете с бърза помощ! Съхранявайте тези лекарства на сигурно място, далеч от деца и много възрастни хора, които могат да объркат лекарствата.