Прием на желязо се налага при железен дефицит в организма, който може да е с различен произход – кръвозагуба, бременност и кърмене, неправилно хранене и т.н.

 

Остра интоксикация с желязо настъпва при приемане на обща доза над 30-40 мг/кг у възрастни и над 20 мг/кг у деца. Най-често интоксикация се наблюдава при деца поради случайно поглъщане на желязо съдържащи таблетки.


 

Първите симптоми при предозиране на желязото са повръщане и остра диария. В норма плазмената концентрация на желязото е 0,5-1,5 мг/л. При тежки отравяния с препарати на желязото концентрацията му в плазмата достига 5-10 мг/л. Плазмена концентрация над 10 мг/л е потенциално животозастрашаваща.

 

Клиничната проява при отравяне с лекарства, съдържащи желязо преминава в няколко фази.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Първа фаза (0 до 6ч. след поглъщане на таблетките) се характеризира с повръщане, диария, болки в корема, повръщане на кръв, кръв в изпражненията.

 

Втора фаза (6 до 12ч. след поглъщане на таблетките) – отслабване на стомашно-чревните симптоми (мнимо благополучие)

 

Трета фаза (12 до 24ч. след поглъщане на таблетките) – нарушено кръвообръщение, метаболитни отклонения, бъбречна и чернодробна недостатъчност, нарушения на психичния статус.

 

Четвърта фаза (24 до 48ч. след поглъщане на таблетките) – хепатотоксична фаза, чернодробна недостатъчнос.т

 

Пета фаза (4 до 6 седмици след поглъщане на таблетките) – развитие на стеснение на стомашно-чревния тракт, най – често се засяга пилора на стомаха.

 

Лечението на остра интоксикация с желязо включва лечение със специфичен антидот (deferoxamine). Той извлича железните йони като образува стабилни комплекси с тях. Те се излъчват с урината, която се оцветява в розово.