Опиоидите са вещества от природен произход, съдържащи се в сънотворния мак и химични съединения, които притежават морфиноподобни ефекти. Представители на групата са: Morphine, Codeine, Heroin Ethylmorphine, Dextromethorphan, Fentanyl и др.

 

Остро отравяне с опиоиди се наблюдава предимно при злоупотреба като резултат от свръх дозиране на хероин и морфин. Основните клинични прояви на острото отравяне с опиоиди са потискане на централната нервна система, потискане на дишането и миоза (свиване на зеницата).Потискането на централната нервна система варира от лека седация до кома с много ниски стойности на кръвното налягане, хипотермия и брадикардия (намалена сърдечна честота).

 

NEWS_MORE_BOX

 

В 50% от случаите на отравяне с опиоиди се диагностицира белодробен оток с учестено, повърхностно дишане, влажни хрипове. Характерен симптом на отравянето с опиоиди е миозата – зениците са много малки, точковидни.

 

При предозиране на много опиоиди (Morphine, Fentanyl, Tramadol) могат да се наблюдават генерализирани гърчове, които са резултат от ниските нива на кислород в кръвта.

 

Основните лечебни процедури при остро отравяне с опиоиди са изкуствена вентилация и оксигенация (насищане на кръвта с кислород), прилагане на стомашно-чревна промивка, очистителни клизми, умерено форсирана диуреза и специфично антидотно лечение с продукт Naloxone. Стомашна промивка се прави независимо от начина на въвеждане на морфина (при инжекционно въвеждане около 10% от него се излъчва през стомашната лигавица).

 

Използва се активен въглен, който адсорбира опиоидите или воден разтвор на калиев перманганат в много ниска концентрация (1:2500), който ги окислява и разрушава. Специфичното антидотно лечение се провежда с налоксон, който блокира опиоидните рецептори.

 

При възрастни налоксонът се прилага в дози по 0,4 mg, интравенозно на всеки 2,3 мин. до достигане на минимална доза за събуждане. Ако след въвеждането на 2 mg от антидота няма адекватен ефект се започва инжектирането му в доза по 2 mg на всеки 2,3 мин. до възстановяване на съзнанието. Общата въведена доза не трябва да превишава 10 mg.