Бета-блокерите се използват за лечение на артериална хипертония, стенокардия, аритмия, глаукома (под форма на очни капки). Те биват селективни и неселективни. Представители на групата са: Bisoprolol, Propranolol, Metoprolol, Carvedilol и др.

Селективните бета-блокери са със значително по-малко странични ефекти.

 


Предозиране с бета-блокери се наблюдава най-често при възрастни хора, неспособни да следят дозировката на лекарствата.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Симптомите на предозиране се проявяват след 30 мин, но при използване на лекарствени продукти със забавено освобождаване се наблюдават след един, два часа.

 

Кардиоваскуларните прояви са хипотония (понижаване на кръвното налягане), брадикардия (забавена сърдечна честота, под 60 удара в минута), сърдечна недостатъчност, A-V блок (нарушение на проводимостта в сърцето).

 

Проявите от страна на централната нервна система включват: сънливост, нарушено съзнание, респираторна депресия (нарушено дишане) и гърчове, особено при предозиране с Propranolol. Пулмоналната токсичност се проявява с бронхоспазъм и развитие на белодробен оток. Възможно е да се наблюдават хипогликемия и хиперкалиемия.

 

Стомашната промивка с активен въглен намалява резорбцията на бета-блокерите. При незначителна хипотония и брадикардия е достатъчно въвеждане на атропин (венозно или подкожно). При пациенти с умерено изразени признаци на предозиране се влива глюкагон интравенозно. Често наблюдавани нежелани ефекти на терапията с глюкагон са гадене и повръщане.

 

При тежко отравяне с бета-блокери се провежда перфузия на допамин или адреналин. При данни за белодробен оток се включва инхалиране на кислород.