Нови проучвания показват, че 12-месечна програма на Херцептин е най-добрата терапия за ХЕР 2 положителен рак на гърдата. Данните бяха представени на конгрес на Европейското общество за медицинска онкология във Виена.

 

Френското клинично проучване PHARE сравнява 6-месечната терапия с Херцептин (трастузумаб) с 12-месечната, докато HERA сравнява 12-месечната с 24-месечната.


 

Резултатите от HERA не са категорични, но според проф. Хавиер Пиво, ръководител на изследването, има тенденция за предпочитане на 12-месечното лечение. Проучването показва, че едногодишното лечение е клинично еквивалентно на двугодишното, и че има големи терапевтични ползи – удължава периодите на ремисия и преживяемостта.

 

Либи Бърджис, председател на Коалицията за борба с рака на гърдата, коментирайки новите данни казва, че златният стандарт за лечение на жени с ХЕР 2 положителен рак на гърдата в ранен стадий е една година на Херцептин. За съжаление, в някои страни по света (сред които родната й Нова Зеландия) голям брой жени получават едва деветседмичен курс на терапия с това лекарство. Тя призовава новозеландските клиницисти да проучат внимателно тези данни и да изменят терапевтичните си схеми в съответствие с тях.

NEWS_MORE_BOX

 

Изследователите, работещи във PHARE, ще проведат допълнителни проучвания, за да изяснят дали при някои жени шестмесечната терапия би била по-подходяща.

 

От Асоциацията очакват резултатите с нетърпение. Според г-жа Бърджис, ако по-нататък се появят доказателства, че 6-месечната терапия дава същата преживяемост, както и 12-месечната, то това би изисквало предприемане на съответните мерки. Важно е, обаче, такива решения да се взимат въз основа на категорични и надеждни медицински данни.