Интересни открития прави екип от учени, от различни институции, една от които Университетът по дентална медицина в Пенсилвания. Изследвано е действието на молекулата DEL-1 (developmental endothelial locus-1) върху клетките, регулиращи клетъчния имунитет – така наречените регулаторни Т-лимфоцити, или Treg


Автоимунните заболявания се причиняват от клетки на собствения имунитет, насочени срещу собствения организъм. Всяка имунна реакция бива контролирана, тъй като, ако е твърде силна, може да доведе до подобни заболявания и други усложнения, а твърде слаба, не би изпълнявала ролята си. Регулацията се осъществява именно от горепосочените регулаторни Т-лимфоцити.


Учените забелязали, че при възпаление, когато нивата на имунните клетки нарастват, т.е. нарастват и Тreg, нараства и нивото на протеина DEL-1. „Искахме да разберем каква е връзката помежду им.“ Споделя Джордж Хаджишенгалис, от университета по дентална медицина. Негово предишно проучване показва ролята на посочения белтък, при връщането на организма към нормалното му състояние, след възпаление или друга имунна реакция. При новото изследване, в животински модели били изследвани промените при наличен и липсващ белтък DEL-1. При моделите, в които липсвал, нивото на регулаторните клетки било значително по-малко, а нивото на специфични Т-лимфоцити, асоциирани с възпалението (Th17), значително нараснали. Добавянето на протеиновия фактор към тези модели, подобрявало показателите и възпалението намалявало.


Екипът изследвал влиянието на белтъка върху развитието на двата вида Т-лимфоцити. Докато връзката им с развитието на регулаторните клетки била впечатляваща, такава не била открита при развитието на Th17. Освен това, наличието на протеина увеличавало действието на регулаторните Т-лимфоцити. 


По-нататъшни проучвания показали и механизма на действие. DEL-1 реагира с молекула по повърхността на клетката, което провокира експресирането на транскрипционен фактор – RUNX-1, който води до експресирането и стабилизирането на FOXP-3, без който регулаторни клетки не може да съществуват.     


В следващи изследвания, учените се надяват да разберат, има ли значение произхода на DEL-1 за влиянието му. Откритието може да бъде полезно в борбата с автоимунните болести.


„Вярвам, че DEL-1 не играе роля само при периодонтита и възпалението, а е и мишена на автоимунните болести.“ Добавя Хаджишенгалис за Science Daily.


Проучването е публикувано по-рано тази година в Journal of Clinical Investigation