Учените в Мичиган разработиха нов метод за идентифициране и охарактеризиране на вид захари, за които се приема, че имат съществена роля в развитието и разпределението на туморните клетки.

Редица изследвания показват, че определен тип захари, наречени гликани, се свързват с протеини по повърхността на туморните клетки, в резултат на което значително се ускорява растежа на самия тумор. Дълго време учените не можеха да характеризират посочените молекули поради липсата на надежден метод. Понастоящем обаче с помощта на мас-спекрометрията и предварително нагряване, посочените химически вещества се фрагментират до елементарни частици, което позволява и тяхното щателно изучаване. Така може да се охарактеризира и конкретната част от молекулата на ДНК, довела до техния синтез. Този резултат би имал революционно значение в борбата с туморогенезата.

Все още обаче пред изследователите стоят редица предизвикателства за идентифициране на захарните молекули. Така например, ако след синтеза молекулата претърпи някакви промени, например към нея се прибавят фосфатни или сулфатни групи, методът не би могъл да характеризира самата молекула. От друга страна връзките в самата захарна молекула са изключително слаби и често в хода на самото изследване те се разкъсват, което води до получаването на изцяло нов продукт. За да се справят с втория проблем, учените използват елементи като калций и желязо, които до голяма степен предотвъртяват преждевременното разкъсване на връзкити в захарната молекула.
Според постигнатите дотук резултати този нов метод би могъл в значителна степен да доведе до по-задълбочено изучаване на туморните клетки и създаването на ефикасни методи за тяхното унищожаване.