Пулмоналният рак е едно от водещите ракови заболявания1, които в крайна сметка довеждат до летален изход. Специалистите все пак са уверени, че ако бъде открито навреме, заболяването е лечимо. 

 

Лечението на рак на белия дроб често включва комбинация от оперативно отстраняване на туморни образувания, химиотерапия и имунотерапия.


 

Новоразработена технология може да даде възможност за откриване на рака още на клетъчно ниво. Това би помогнало на лекарите да диагностицират и третират пулмоналния рак още в ранния му стадий.

 

Въпреки че всеки човек може да развие рак на белия дроб, някои рискови фактори2, като тютюнопушенето и излагането на пасивен дим, увеличават риска.

 

„Ракът на белия дроб е водещата причина за смърт в САЩ. Въпреки че броят на смъртните случаи годишно намалява, поради все по-рядката употребата на тютюневи изделия, увеличаването на скрининговите програми и все по-широкото използване на таргетната терапия, заболяването остава много сериозен медицински проблем”, заявява главният научен директор на Американското онкологично дружество д-р Уилям Дахут3

 

Медицинският експерт от Американската белодробна асоциация д-р Хорхе Гомес4 отбеляза още, че е важно ракът на белия дроб да се диагностицира преди да се разпространи, за да се увеличи вероятността от излекуване. 

 

Как ракът на белия дроб се открива още на клетъчно ниво?

 

Изследван е нов метод5 за откриване на пулмонален рак на още по-микроскопично ниво от стандартната биопсия и тъканен анализ, по-специално при ракови възли на белия дроб. 

 

Проучването демонстрира потенциал за висока диагностична точност. Това е възможно при комбиниране на насочен към рака агент за молекулярно изобразяване с иглена конфокална лазерна ендомикроскопска система (метод за визуализиране на характеристиките на клетките) в реално време. Той оценява злокачествеността в малки, трудни за диагностициране белодробни възли.

 

Изследователите отбелязват, че благодарение на метода може да се направи разлика между здрави клетки и ракови клетки на едноклетъчно ниво. Възможно е дори откриването на ракови клетки в тумори с ширина по-малка от два сантиметра.

 

Диагностичният подход чрез биопсия на белодробни възли е по-малко точен, което може да представлява предизвикателство за клиницистите в разграничаването на доброкачествените от раковите възли, обясняват експертите.

 

Изследването все пак има няколко ограничения. На първо място, трябва да се направят допълнителни тестове по време на биопсиите, тъй като не е ясно как реакциите на човешкия организъм биха повлияли на ефективността на метода.

 

Поради технологичния си характер, анализът може да включва фалшиви положителни резултати. И накрая, техниката може да не е ефективна при всички видове тумори. 

 

Изследователите отбелязват, че технологията все пак може да се използва и за диагностициране на други видове рак.

 

Д-р Гомес обяснява, че методът все още изисква използването на CT скенер, така че значението му се свежда до разграничаването на доброкачествени и недоброкачествени тумори.

 

“Въпреки че това може в бъдеще да подобри способността ни да лекуваме ранен стадий на пулмонален рак, то не помага за по-ранното откриване на раковите заболявания. 

 

Белодробните възли, които ще бъдат изследвани с този метод, все още трябва да бъдат открити чрез традиционния CТ скрининг, най-важният метод за ранно откриване на рак на белия дроб”, добавят изследователите.

 

Референции:
1. Lung Cancer Statistics. Centers for Disease Control and Prevention. (June 6th, 2022) - https://www.cdc.gov/cancer/lung/statistics/index.htm

2. What Are the Risk Factors for Lung Cancer? Centers for Disease Control and Prevention. (October 18th, 2021) - https://www.cdc.gov/cancer/lung/basic_info/risk_factors.htm

3. William L. Dahut. M. D. American Cancer Society - https://www.cancer.org/about-us/who-we-are/executive-leadership/william-dahut-bio.html

4. Jorge Gomez, M. D. American Lung Association. (February 2, 2021) - https://www.lung.org/about-us/scientific-advisors/dr-jorge-gomez

5. Kennedy G. T., F. S. Azari, Bernstein E. & etc. Targeted detection of cancer at the cellular level during biopsy by near-infrared confocal laser endomicroscopy. (17th May, 2022). Nature Communications - https://www.nature.com/articles/s41467-022-30265-z