Черният дроб е органът, който осъществява обезвреждане на множество вещества, които приемаме - от храна до алкохолни напитки и наркотични вещества.

 

При нарушена функция на черния дроб могат да се развият множество усложнения и рискове за здравето.


 

В основата на множество чернодробни заболявания, от хепатит до неалкохолен мастен черен дроб, стоят процесите на фиброзиране, срещу които все още няма ефективни разработени терапевтични средства.

 

Учени изучават причините за фиброза на черния дроб с цел да се намерят впоследствие потенциални целенасочени терапевтични подходи.

 

Те установяват наличието на специфична молекула, на която се дължи разрастването на клетките на жлъчния канал в черния дроб.

 

При заболявания на черния дроб се наблюдава увреждане на клетките на жлъчния канал.

 

Така черният дроб трябва непрекъснато да възстановява клетките на жлъчния канал, което понякога води до нарушения на функциите, развитие на възпаление и фиброза.

 

Високото производство на такива клетки се нарича “канална реакция”, която е свързана с повече усложнения и по-лоша прогноза при пациентите.

 

Учените поясняват, че молекулата NIK е значително активирана в увредените клетки на жлъчния канал.

 

Чрез употребата на генетично модифициран лабораторен модел са били отстранени NIK гените в тези клетки.

 

При тяхното отстраняване всички възможни усложнения са били избегнати.

 

Също така при употребата на NIK инхибитори се е наблюдавало подобряване на здравето на черния дроб.

 

При обикновени условия молекулата NIK благоприятства възстановяването на клетките на жлъчния канал в отговор на действието на различни токсични вещества, на които е изложен черния дроб, докато изпълнява функциите си.

 

Някои вируси, наркотични и други вредни вещества могат да намалят тези възстановителни способности, което води до повишено разрастване на клетки от жлъчния канал в черния дроб и до повишена секреция на медиатори на възпалението.

 

Всичките тези промени водят до развитие на фиброза.

 

Откритията поставят фокуса върху разработването на нови инхибитори на NIK молекулата, които да бъдат способни да прекратят процесите на фиброзиране и да бъдат използвани като потенциална терапия срещу холангиокарцином, който представлява една трета от случаите на рак на черния дроб и подлежи на ограничени възможности за лечение.

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.1038/s41467-022-32575-8