Концентрацията на ангиотензин-конвертиращия ензим 2 (ACE2) в кръвта на мъжете е по-висока, от тази на жените, отчита изследователски екип от Медицинския център на Университета на Грьонинген, Холандия. Коронавирусът инфектира клетките, използвайки ензима ACE2. Именно разликата в неговата концентрация в кръвта може да обясни защо мъжете са по-уязвими при COVID-19, се пише в изданието European Heart Journal. Проучването включва данните над 3700 души.


ACE2 е рецептор, който се намира на повърхността на клетката. Вирусът SARS-CoV-2 се свързва с него и така успява да проникне в клетката. Високите нива на АСЕ2 има в тъканта на белия дроб, което играе решаваща роля за бързото прогресиране на коронавирусната инфекция. 
Различните кръвни маркери при двата пола се изучават още преди настоящата пандемия на коронавируса. Това позволява бързия старт на изследователите да съберат и анализират данни от началото на пандемичната вълна с новия коронавурис.


Изследователите измерват концентрацията на АСЕ2 в кръвни образци на две групи пациенти със сърдечносъдова недостатъчност от 11 европейски страни. С изследванията на първата група учените проверили истинността на хипотезата си. Тя включвала 1485 мъже на средна възраст 69 години и 537 жени на средна възраст 75 години. Заключението си те потвърдили с данните от втората контролна група, състояща се от 1123 мъже и 575 жени на средна възраст съответно 74 и 76 години. При анализа на данните, които включват клинични фактори, влияещи на концентрацията на АСЕ2, в това число използването на инхибитори на рецептора, анамнеза за ХОББ, коронарна болест и предсърдно мъждене, учените се уверили, че мъжкият пол е най-силният рисков фактор за повишената концентрация на ензима. 


Между другото, наличието му е установено и в други тъкани на организма – в сърцето, бъбреците, ендотелните клетки на кръвоносните съдове, особено високи негови нива се откриха в тестисите. Именно последният факт дава основение на изследователите да предполагат, че регулацията на ензима в тестисите, поне частично, може да обясни по-високата концентрация на АСЕ2 при мъжете и тяхната по-голяма уязвимост на ковид

 

Освен това екипът регистрира, че при пациенти със сърдечна недостатъчност, лекувани с определени медикаменти, концентрацията на ензима не е била висока. Такива били ренин-ангиотензин-алдостерон (RAAS), АСЕ инхибитори или блокери на ангиотензиновите рецептори (ARBs).


Според ръководителя на екипа д-р Адриан Воорс това провокира да се изследва как приемът на тези лекарства повлиява състоянието на заразили се с коронавирус пациенти със сърдечна недостатъчност.


Резултати от предишни изследвания сочат, че инхибиторите RAAS могат да повишат концентрацията на АСЕ2 в кръвната плазма, с което рискът от заразяване с коронавирус за приемащите ги нараства. 


Новото изследване показва, че това не е съвсем така, но е необходимо научната работа да продължи, за да се разгледа не само концентрацията на ензима в плазмата, но и в тъканите, което е по-точен показател на риска,  коментират от екипа. Освен това спирането на тези лекарства сериозно повишава вероятността от фатален изход при пациентите със сърдечна недостатъчност, коментират те. Преценката на лекаря за ползата и риска за пациента става двойно по-сложна, тъй като трябва да се вземе предвид спрямо основното му заболяване и спрямо COVID-19