Острата миелоидна левкемия е злокачествено заболяване на кръвоносната система, дължащо се на нарушения в дейността на костния мозък и кръвотворните функции. Статистическите данни сочат, че от остра миелоидна левкемия страдат предимно възрастни хора, преимуществено мъже. Проучване на екип от университета в Кеймбридж разкрива причините за това и дава нова надежда за по-успешна превенция на заболяването в бъдеще.

 

Учените от водещия британски университет установяват наличието на специфичен ген в Y-хромозомата на мъжете, който има протекторна роля срещу развитието на левкемия. Генът се означава с абревиатурата UTY. Факт е, че с напредване на възрастта и скъсяването на крайните участъци от ДНК веригата на клетките част от информацията, заключена в нея, се губи. Учените доказват, че генът UTY в Y-хромозомата е сред гените, които се губят с възрастта, с което протекторната му роля срещу развитие на левкемия изчезва и възрастните мъже се превръщат в най-многочислената група сред диагностицираните с остра миелоидна левкемия.


 

Разнообразието от гени, съдържащи се в Y-хромозомата на мъжете, все още не е изцяло изяснено. Знае се, че копия от тях се съдържат и в Х-хромозомата, а други са уникални единствено за Y-хромозомата. Сред тях е и генът, изпълняващ протективна роля срещу острата миелоидна левкемия.

 

Откритието на учените от Кеймбриджкия университет носи нова информация за спецификата на мъжките хромозоми. Това е едно от малкото проучвания, които пряко доказват, как неизбежната загуба на генетичен материал от хромозомите с напредване на възрастта директно отключва определени здравословни проблеми. Учените очакват данните от проучването им да изиграе голяма роля за по-пълното разбиране особеностите на левкемията и за разработване на успешни методи за лечението й в бъдеще.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Съвременният метод за лечение на остра миелоидна левкемия включва интензивна химиотерапия, често комбинирана и с трансплантация на стволови клетки. Успеваемостта на това лечение не е висока, но събраните нови данни за болестта може да помогнат тази тенденция да се промени към по-позитивна.

 

Според учените предстоящите допълнителни проучвания на генетичната природа на причините за развитие на левкемия ще направи коварното заболяване много по-податливо на успешно лечение и при двата пола.