Учени от института по неврорегенрация към болница МcLean, смятат, че са открили връзка между липидите в организма, възпалението и развитието на болест на Паркинсон. Те изследват употребата, съхранението и преноса на липидни молекули между отделните видове нервни клетки при паркинсоновата болест.


„Въпреки, че вече съществува много информация за клетъчната употребата на липиди и вредите, носещи някои видове, върху други органи. Много хора знаят за рисковете, свързани със сърдечносъдовата система например.“ споделя Ойщайн Брек, асистент в института и автор на проучването.


В него се обръща внимание на допаминергични неврони и заобикалящата ги невроглия. Големи изменения в липидното съдържание се открили именно в астроцити и микроглиални клетки, а също и в гореспоменатите неврони, които всъщност са най-засегнати от болестта. Подобна картина се наблюдава и в модели, симулиращи генетично свързана с болест на Паркинсон загуба на ензимна дейност в глюкоцереброзидазния ген, водещо до натрупване на гликосфинголипиди.При проучването става ясно, че микроглията започва да натрупва повече липиди, за разлика от астроцитите, които пък са с намалено липидно съдържание. Открива се също и статистическа връзка с молекула, наречена GPNMB, която по принцип тушира сигналите за възпаление, свързани с натрупването на липиди.


„Резултатите от проучването може да ни помогнат да намерим нови терапии за болестта на Паркинсон и да ни помогнат да оставим конвенционалното мислене за патологията ѝ, досега свързана единствено с неврони и белтъчни агрегати.“ споделя д-р Айзъксън, основател на института и професор по неврология към „Харвард“ пред Medical Xpress.


Следващje стъпки според него са проследяването на патологията и адаптацията към тези взаимоотношения между клетките и как те водят до развитието на подобни невродегенеративни заболявания.


Невродегенеративните заболявания са често срещани. С напредването на възрастта и по-голямото излагане на вредни фактори, често се наблюдават патологични изменения в организма. Пример за неврологично нарушение е болестта на Паркинсон, която в крайните си етапи може да лиши човек от възможност за нормално и пълноценно съществуване.

 

Проучването е публикувано в the Proceedings of the National Academy of Sciences.