Генът BACH2 има ключова роля за развитието на различни алергични и автоимунни заболявания като множествена склероза, астма, болест на Крон и Диабет тип 1, откриха учени от Националния институт по здравеопазване в САЩ (NIH).

При автоимунните заболявания имунната система атакува и унищожава здрави тъкани, клетки и органи в организма.

Алергията представлява един вид повишена чувствителност на организма, обикновено към безвредни субстанции от околната среда, която е последица от прекомерната защитна реакция на имунната система. Резултати от предишни изследвания са показали, че общата черта при алергичните и автоимунните заболявания е увредената имунна система, както и че хората с малки вариации в гена BACH2 често развиват тези заболявания.

В изследването на NIH е установено, че генът BACH2 е критичният регулатор на реактивността на имунната система.

“Откритието, че един компонент на имунната система има толкова широка роля в регулирането й може да даде отговор на въпроса защо хора с алергични и автоимунни заболявания често имат промени в гена ВАСН2“, обяснява д-р Рахул Ройчоулдури от NIH. Той е оптимист, че откритието може да бъде първата стъпка в разработването на нови терапии за лечението на тези заболявания.

Имунната система се състои от различни клетъчни типове, които трябва да действат в унисон, за да се поддържа здравословен баланс в организма. Белите кръвни клетки, CD4+T клетки, играят двойна роля в имунната система. Някои CD4+T клетки активират реакциите на имунната система, докато други, наречени регулаторни Т-клетки, имат обратната функция на потискане на реакциите на имунната система. Тази двойственост е изключително важна, защото неконтролираните имунни реакции могат да доведат до атаки на имунната система срещу собствените клетки на организма и тъканите – каквито са проявите при автоимунните заболявания.

NEWS_MORE_BOX


Един от отличителните белези на неконтролираните имунни реакции е прекомерното възпаление на тъканите. Въпреки че то е нормална реакция на имунната система, прекомерното възпаление може да доведе до увреждане на тъканите и органите, което да бъде потенциално смъртоносно. Досега начинът, по който CD4+T клетките се активират и регулират не е бил схванат напълно според изследователите.

„Открихме, че генът ВАСН2 играе ключова роля в регулирането на превключването между възпалителните и регулаторните клетки“, обяснява д-р Киоши Хирахара.  На практика загубата на гена ВАСН2 в CD4+T клетките причинява нетипичните имунни реакции. Когато липсва генът ВАСН2, заболяването се развива смъртоносно. Включването на гена ВАСН2 чрез генна терапия възстановява нормалните реакции на имунната система.

Не случайно въпросният ген носи името на известния композитор Бах – той „дирижира“ множество компоненти на имунната реакция, които, подобно на различните инструменти на един оркестър, трябва да действат в синхрон за постигане на хармония.