Международен екип направи значимо научно откритие, което може да помогне за редуциране на негативните последствия за здравето при хората със затлъстяване. Учените разкриха механизмите, по които затлъстяването провокира инсулинова резистентност и знаичтлено повишава риска от диабет тип 2.

 

Затлъстяването е глобален здравен проблем, който се асоциира с висок риск от редица хронични здравословни проблеми, водещ сред които е диабетът. Предполага се, че причина за тази връзка са някои възпалителни реакции, провокирани от прекомерното количесто мастна тъкан в организма. Благодарение на усилията на учените вече може да се посочат и някои молекулни механизми на тази взаимовръзка.


 

Учените установяват, че ефектът на затлъстяването върху нивата на кръвната захар се дължи на повишеното производство на специфичен тип адипокини – молекули, секретирани от складираната мастна тъкан. Въпросният тип адипокини значително отслабват чувствителността на някои типове клетки към инсулина, т.е. те развиват инсулинова резистентност. Най-негативен е ефектът на адипокините върху мускулните и чернодробните клетки (хепатоцити). В дългосрочен план инсулиновата резистентност на тези клетки води до трайно повишаване нивата на глюкоза в кръвта, която остава неоползотворена от клетките, загубили чувствителността си към инсулина. Развива се диабет тип 2.

 

Като доказателство за тази връзка учените установяват, че високите нива на адипокините винаги корелират с повишена кръвна захар и повишена концентрация на някои провъзпалителни фактори в кръвта. Това недвусмислено доказва, че затлъстяването, хроничните възпаления, инсулиновата резистентност и диабетът с право може да се разглеждат като взаимосвързани състояния.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Получените данни може да подсигурят алтернативен подход към затлъстяването и провокираните от него здравословни проблеми. Според учените напълно възможно би било да се разработят тясноспектърни препарати, които действат срещу специфичните адипокини, за да се елиминира пагубното им действие върху чувствителността на телесните клетки към инсулин. Вече се работи по разработването на такива продукти, което ще предложи ефективно средство за превенция на диабет тип 2 – един от водещите глобални здравословни проблеми през последните десетилетия.