Екип от учени идентифицираха ген, който може да се окаже ключов за регулацията на инсулина – хормонът, имащ основна роля в контрола на нивата на кръвната захар.


Според Световната здравна организация (СЗО) се очаква през 2030 г. диабетът да е един от водещите убийци на съвременния човек. Според някои проучвания в нарушенията нивата на кръвната захар, освен познатите диабет тип 1 и диабет тип 2, един до два процента се дължат на дисфункция в определен ген – MAFA – който може да повлияе върху отделянето на инсулина.


Нарушенията в този ген могат да бъдат причина и за развитието на инсулином – вид тумор на панкреаса, който отделя повишено количество инсулин. Тези тумори водят до ниски нива на кръвната захар, за разлика от захарната болест – диабета – където те са високи.Учените изследвали интересно от медицинска гледна точка семейство, в което имало както членове с висока кръвна захар, така и такива с ниска. Именно проучването, проведено с помощта на тази фамилия, довело до идентифицирането на гена MAFA.

 

NEWS_MORE_BOX


Изследването на тези близки родственици, едните с диабет, а другите с инсулином, разкрило изненадващия факт, че дефекти в един и същи ген могат да са причина за две противоположни болестни състояния.


Проведеното изследване довело и до друго значимо откритие – това за полови различия в болестните отклонения в нивата на кръвната захар. Изглежда, че мъжете са по-предразположени към развитие на захарен диабет, докато инсулиномите се срещат по-често у жените. Причините за тези наблюдения обаче още не са открити и описани.


За първи път дефект в гена MAFA се свързва пряко с конкретно заболяване. Всяко ново откритие на причина или механизъм за възникване на болестен процес представлява таргет, върху който може да се разрабова нова и целенасочена терапия. В случая генът MAFA не прави изключение.