Днес отбелязваме Европейския ден на антибиотиците – 18 ноември. Целта е обществото да се запознае с ползите и вредите от използването на антибиотици и тяхното правилно приложение. 
 
Световната здравна организация пък отбелязва Световната седмица за осъзнато използване на антибиотици, която тази година се провежда в периода 14-20 ноември.
 
Тя има за цел да повиши на глобално ниво информираността по отношение на антибиотичната резистентност, както и да насърчи най-добрите практики сред широката общественост, здравните работници, правителствата и да бъде избегнато увеличение на мащаба на разпространение на антибиотичната резистентност. 
 
Глобалният план за действие за справяне с нарастващия проблем с резистентността към антибиотици и други антимикробни лекарства беше одобрен от Световната здравна асамблея на 8 май 2015 г.
 
Една от основните цели на плана е да подобри информираността и разбирането на антибиотичната резистентност чрез ефективна комуникация, образователни политики и обучения. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Темата на тазгодишната кампания се фокусира върху това, че антибиотиците са ценен ресурс, който следва да бъде запазен.
 
Те трябва да бъдат използвани за лечение на бактериални инфекции, само когато това е прецизно преценено от сертифициран медицински специалист. 
 
СЗО насърчава всички държави-членки, здравни партньори, студенти, както и обществеността, да се присъединят към кампанията и допринесат за повишаване на знанията относно антибиотичната резистентност.
 
Антибиотичната резистентност се случва, когато дадени бактерии се промени и станат устойчиви на антибиотиците, използвани за третиране на инфекциите, които причиняват. Това компрометира възможността за повлияване на бактериалните инфекции и отслабва възможностите на медицината.
 
Повече за това как и за какво се използват антибиотиците, вижте във видеото, подготвено от Световната здравна организация.