През последните 25 години постоянното увеличаване на бактериите, резистентни към антибиотици, се превърна в сериозна заплаха за общественото здраве в световен мащаб.
 
С увеличаващата се резистентност към най-широко използваните за лечение и няколко нови вида антибиотици, експертите предупреждават за възникване на „антибиотична ера“. Под понятието „антибиотична ера“ се има предвид, че медицинските процедури вече няма да могат да се провеждат и пациентите рутинно ще умират от на пръв поглед незначителни инфекции, което ще доведе до лечение с бързодействащи антибиотици.
 
С бързия напредък, постигнат през последните сто години, според човешките разбирания може да изглежда трудно да се повярва, че намирането на нови антибиотици се оказва толкова нелека задача. Но този клас лекарства носи със себе си по един толкова сложен набор от предизвикателства, че само малка група фармацевтични фирми могат да останат активни в тази област.
 
Кои са основните пречки за разработване на нови видове антибиотици?
  • Сложната структура на бактериите, срещу които се създават антибиотици. Сложната структура на много бактерии затруднява разработването на нови лекарства, които могат да проникнат в тях и унищожаването им се оказва изключително трудно.
 
Бактериите имат високоефективни защитни механизми, които им дават възможност да мутират във времето и да стават резистентни към много от наличните лекарства.
 
Резистентността се развива, заради широката злоупотреба с антибиотици. Хората ги използват за лечение на вирусни инфекции, простудни заболявания и симптоми, а те нямат потенциал да ги лекуват.
  • Друга съществена пречка за разработването на нови антибиотици е процесът на клинични изпитвания, който се прилага за тестване на нови лекарства. За да се докаже ефикасността на новите антибиотици, те трябва да се тестват срещу бактериални инфекции. Такива инфекции трябва да са предизвикани от бактерии, резистентни към лекарствата, които обикновено са предписани. 
 
Също така намирането на пациенти с тези специализирани инфекции може да бъде много трудно, а и настоящата диагностика не може да ги идентифицира бързо. В хода на клиничното изследване има моменти, когато голям брой от пациентите трябва да бъдат включени в него. Тези пациенти трябва да бъдат налице. 
 
Има и случаи, в които регулаторните органи изискват тестване на кандидатите за продължителни периоди от време, което забавя изследването на все повече нови лекарства за тези, които се нуждаят от тях. Регулаторните органи напоследък установяват друг поглед към процеса на клиничните проучвания и са започнали да развиват по-оптимизирани подходи за тях.
  • Необходимостта от качествена диагностика
 
Тъй като е лесно много бактериални инфекции да се сбъркат с други видове заболявания, уточняването на правото на пациентите за включване в клиничното изпитване на нов антибиотик, може да бъде особено трудно. Също така, тъй като повечето инфекции не са дългосрочни заболявания, пациентите често се възстановяват или обратното - умират от заболяването си, преди надеждната диагноза да е била достигната в хода на изследването. Това означава, че има спешна нужда от по-добри програми за диагностика.
 
Разработването на нови по-бързи тестове за диагностика на бактериални инфекции не само ще помогне на клиничните изпитвания да са по-ефективни, бързата и точна диагностика също ще бъде критичен инструмент, като така се премахва необходимостта лекарите да правят диагнози, основани само на симптомите на пациентите. Това ще гарантира, че антибиотиците се предписват само на хора с бактериални инфекции и ще помогне срещу злоупотребата с тях, което е от ключово значение за ограничаване на ширещата се резистентност.
 
Науката е толкова сложна и процесът на развитие така дълъг, че научните изследвания поглъщат огромно количество средства и изкарването на нов антибиотик на пазара изисква значителни инвестиции. Според Асоциацията на британската фармацевтична индустрия (ABPI) може да минат повече от 12 години за откриването и разработването на ново лекарство, което обикновено струва повече от 1150 милиарда долара. За да се направи всичко за проучванията, необходимо е то да бъде лицензирано за употреба.
NEWS_MORE_BOX
 
 
За жалост, традиционните антибиотици не лекуват ефективно и не трябва да се използват много често. Ето защо се налага нуждата от създаване на нов тип антибиотици. Те ще се използват възможно най-малко. И когато се използват, пациентите обикновено ще се нуждаят от много кратък курс за лечение на бактериални инфекции. Това е в рязък контраст с лечението на много хронични заболявания, за които пациентите често се налага да вземат лекарства за цял живот.
 
Повечето фармацевтичните компании обаче нямат полза от антибиотици, които ще се използват и ще лекуват в кратък курс. Така се получава един вид невъзвръщаемост на разходите по проучване и разработване на тези антибиотици. Това е причината много компании да спрат изследванията в тази област.
 
Следователно, спешно е необходим нов търговски модел за производството на антибиотици, които чрез продажбите да дават възвръщаемост на инвестициите.