Дори години след спирането на приема им страничните ефекти от антидепресантите може да продължат да се проявяват. Най-сериозен е рискът след продължителен прием на антидепресанти от точно определена група. Това показват данните от ново проучване. Резултатите от него налагат хората, на които такива лекарства се предписват, да се придържат стриктно към препоръките за приема им и към назначената дозировка.

 

Лекарствата за лечение на депресия се разделят на няколко групи според типа им и механизма им на действие. Проучване, проведено във Великобритания, доказва, че антидепресантите от групата на т.нар. антихолинергици може да повишат риска от деменция при хората, които ги приемат за продължителни периоди от време.


 

Антихолинергичните средства блокират активността на ацетилхолина – важен невротрансмитер за правилното функциониране на централната и периферната нервна система. Скорошното американско проучване показва, че антихолинергиците са сред често изписваните антидепресанти и въпреки че са доказано ефективни, ползите от приема им идват за сметка на определени странични ефекти. А такива продължават да се установяват. Учените доказват, че злоупотребите с антихолинергици ускоряват невродегенеративните процеси в мозъка и дори години след края на приема им се установява повишен риск от деменция.

 

Проучването е проведено за период от 10 години и обхваща над 40 хиляди души с деменция и още толкова хора в контролна група. Съпоставяйки данните от двете групи, учените установяват, че голяма част от хората с деменция са приемали антидепресанти в определен период от живота си и този прием може да се разглежда като рисков фактор за развитие на неврологичното им заболяване. Заключението на екипа е, че прекомерният прием на антихолинергици може да повиши риска от деменция с над 30%.

 

Клиничните данни сочат, че основният риск в случая идва от системното блокиране активността на ацетилхолина. Той има важно участие в процесите на формиране на паметта и хронично понижените му нива неизменно водят до отслабването й. Така, дори 20 години след прекратяване приема на антихолинергици, проблемите с паметта може да се проявят.

 

NEWS_MORE_BOX

Резултатите изискват приемът на антихолинергични средства да се контролира по-стриктно при всички лекувани с тях. Важно е да се отбележи, че този тип лекарства се назначават за лечение не само на депресия, но и на други типове заболявания като епилепсия, уринарни нарушения и алергични състояния. При всички тези проблеми е наложително състоянието на лекувания да се проследи подробно и да се вземат необходимите мерки за профилактиране появата на неврологични нарушения.