От началото на пандемията се обърна внимание на повишения риск за здравето и живота на хората от третата възраст. Година и повече след това вече ни е ясно, че до болница с усложнения при ковид и фатален изход стигат и млади хора. От водещата америнска Майо клиник си поставят задачата да установят при кои пациенти до 45 години съществува такъв риск.


Изследователският екип анализира данните на 9,8 хиляди пациенти, които са били хоспитализирани с коронавирусна инфекция през периода март – септември 2020 г. Те съпоставят данните за смъртността при болните и хроничните заболявания, които са били диагностицирани преди коронавирусната инфекция. 


Според тях 36 различни състояния имат връзка с усложненията и смъртността при ковид. При пациентите до 45-годишна възраст ключов рисков фактор се оказва наличието на раково заболяване в анамнезата. При тези паценти рискът от летален изход заради ковид е три пъти по-голям. 
Връзката между онкологичните заболявания и повишеният риск от фатален изход при ковид се откроява само при младите пациенти и тя е значително по-ниска при хората в напреднала възраст, обръщат внимание изследователите.По-висок риск се открива и при наличие на хронични неврологични разстройства, исхемична болест на сърцето, хематологични и ендокринни заболявания, общо за възрастовите групи.1


Повишен риск се установява и при пациенти с психични заболяване, в това число шизофрения и нарушения в развитието. Тази констатация потвърджава по-ранно заключение, направено от оксфордски учени. Според данните за хоспитализиране и смъртността в Англия се отчита повишен риск при пациентите с проблеми в обучението, включително лица със синдром на Даун и детска церебрална парализа. Средният риск от хоспитализиране при тези болни е 5,3 пъти по-висок. Рискът от летален изход при ковид при тях е 8,3 пъти по-висок.2


Шокиращи се оказали и за учените получените показатели за смъртността при хората със синдром на Даун – рискът при тях е 36 пъти по-висок.2


Склонността към усложнения и фатален риск е различна и според етническата принадлежност, става ясно при анализа на експертите от Майо клиник.1 Най-висок риск от смърт има при азиатците, въпреки че групата на тези пациенти в проучването е назначителна – само 4,1%. Те са следвани от хората с африкански и после с латиноамерикански произход. 

 

Източници:
1. Factors Associated With Severe COVID-19 Infection Among Persons of Different Ages Living in a Defined Midwestern US Population - Mayo Clinic Proceedings
2. Risks of covid-19 hospital admission and death for people with learning disability: population based cohort study using the OpenSAFELY platform | The BMJ