Вирусите - тези инфекциозни агенти, идентифицирани днес като "обществен враг № 1", също изглежда могат да станат съюзници срещу раковите патологии.

 

Това показва група американски учени, които правят равносметка на текущите изследователски пътища, съчетаващи класически терапии и генно инженерство.


 

Онколитичните вируси, буквално - вируси, убиващи ракови клетки, са известни от повече от век благодарение на първия случай, описан през 1904 г., на пациент с миелоидна левкемия в ремисия, след като вероятно е бил заразен от грип.

 

Независимо дали са мутирали или от див тип, тези вируси имат предимството да се реплицират преференциално в туморни клетки и да водят до тяхната регресия чрез клетъчен лизис и стимулиране на туморния имунен отговор.

 

Предимствата на онколитичните вируси

Раковите клетки имат много специфични характеристики.

 

Те произвеждат много нуклеотиди, за да се възпроизвеждат бързо, развиват мрежа от кръвоносни съдове, за осигуряване на оксигенация и имат способността да отклоняват имунния отговор, като не реагират на определени цитокини като например интерферон тип 1.

 

В допълнение, те увреждат клетъчните механизми, като произвеждат протеини на повърхността си, способни да инхибират цитотоксичните клетки.

 

Именно тези различни характеристики ще бъдат използвани при използването на онколитични вируси.

 

За да бъде добър кандидат, използваният вирус трябва да има малка или никаква токсичност за нормалните тъкани, да бъде имуногенен и преференциално насочен към туморни клетки.

 

Благодарение на генното инженерство вече е възможно да се премахнат вирусни гени, чрез механизмите на нокаут или да се добавят трансгени - кнокаут.

 

По този начин тези техники правят възможно разработването на трансгенни вируси, които ще се реплицират предимно в злокачествени клетки.

 

Изтриването на гена на тимин киназата принуждава вируса да инфектира клетки, които активно произвеждат нуклеотиди.

 

Добавянето на ген, кодиращ цитокини, стимулиращ антитуморната имунна активност, са само няколко примера.

 

Комбинация от терапии и генно инженерство

Тези стратегии, които се проучват от няколко години, все още срещат много трудности. Антивирусните пътища на туморните клетки все още са слабо разбрани и съществуват физически бариери, които намаляват проникването на вируса в туморните клетки.

 

Освен това той може да бъде унищожен от циркулиращите в тялото антитела.

 

Въпреки това, скорошен анализ, извършен от американски изследователи, показва, че те могат да бъдат ценни съюзници, ако се комбинират с други конвенционални терапии, каквито са лъчетерапията и химиотерапията или с по-иновативни методи като имунотерапията с инхибиране на контролно-пропускателните точки на клетъчния цикъл - много обещаваща стратегия, която работи само за 10 до 20% от случаите.

 

Генното инженерство, приложимо към онколитичните вируси, ги прави допълнителни оръжейни вектори чрез способността им да генерират клетъчен лизис и имунна стимулация.

 

Днес в света са разрешени четири онколитични вируса.

 

В Съединените щати и Европа модифициран вирус на Herpes simplex - HSV-1 е одобрен за лечение на неоперабилен метастатичен меланом.

 

Вирусът на миксома, причиняващ миксоматоза при зайци, има дълъг геном, който може да интегрира стабилни промени и тъй като е безвреден за хората, е подложен на предклинични изследвания.

 

Източници:

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/cancer-virus-oncolytiques-allies-prometteurs-traitement-cancer-95348/

https://www.mdpi.com/2072-6694/13/21/5452/htm#B70-cancers-13-05452