Международно проучване с подкрепа на компанията Boehringer Ingelheim дава важни данни за разпространението и терапевтичната ситуация при пациентите с недребноклетъчен рак на белия дроб с EGFR мутация в Централна Европа.

 

Повод за него е високата смъртност от болестта в страни като Полша, Словения, Чехия, Словакия, Унгария и Австрия.


 

На Световната конференция за рака на белия дроб бяха представени три доклада, посочващи важни данни за лечението на пациентите с недребноклетъчен рак на белия дроб с позитивна EGFR мутация от региона.

 

Според първия от тях разпространението на заболяването вече е в рамките на референтните граници и е по подобие на тези, наблюдавани в Западна Европа, което е много окуражаващо.

 

От втората разработка става ясно, че EGFR мутацията, изследвана чрез един от стандартните тестове при пациентите с недребноклетъчен рак на белия дроб, е открита в участващите центрове от Централна Европа.

 

Тези данни са много важни, защото показват, че пациентите в Централна Европа са изследвани по същия начин, по който и тези от Западна Европа и методите, които са използвани са в съответствие с препоръчителните.

NEWS_MORE_BOX

 

Третият доклад сочи, че повечето пациенти с напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб с позитивна EGFR мутация са лекувани с EGFR–насочени тирозин-киназни инхибитори както при лечение от първа, така и при лечение от втора линия.

 

Това показва, че лечението на това заболяване е такова, каквото се очаква и дава сигурност на медицинската общност за съвременните алгоритми за успешното лечение.

 

Откритията дават много важна и необходима информация, която е изключително окуражаваща.

 

Обнадеждаващо е, че цифрите са в рамките на референтните стойности, според съответната литература - нещо, което не беше ясно досега и че изследванията са провеждани в селектирани центрове и лечението в тях е стандартно.

 

Дори и условията на живот да не са еднакви с тези от Западна Европа, пациентите получават адекватно лечение.

 

Boehringer Ingelheim от години предприема мащабна изследователска програма за разработването на иновативни противоракови медикаменти. Компанията работи в тясно сътрудничество с международната научна общност и редица водещи световни онкологични центрове.

 

Компанията е решена да създаде и разработи нови онкологични терапии. Онкологичният списък от продукти на фирмата непрекъснато се развива и разраства, което показва дългосрочния й ангажимент за постигането на прогрес в тази област.