Броят на хората на възраст от 30 до 79 години с хипертония се е увеличил от 650 милиона на 1,28 милиарда през последните над трийсет години. 

 

Това сочат данните на първия цялостен глобален анализ на тенденциите в разпространението, откриването, лечението и контрола на хипертонията, ръководен от Имперския колеж в Лондон и Световната здравна организация. Почти половината от тези хора не са знаели, че имат хипертония1.


 

Според глобална статистика по-малко от 50% от възрастните, страдащи от хипертония по целия свят, са били наясно, че имат високо кръвно налягане. Процентът на информираните за влошеното си сърдечно здраве пациенти е под 40 в страни с ниски и средни доходи. 

 

Според Световната лига по хипертония е необходимо да се откроят две критични стъпки - от една страна, зачестяване на програмите за скрининг на национално ниво, в сътрудничество с правителствата и отговорните здравни институции на всяка държава, от друга, по-регулярно проследяване на кръвното налягане, като отговорност на пациентите. 

 

По инициатива на Световната лига по хипертония на 17 май отбелязваме Световния ден за борба с кардиоваскуларния синдром, от който към момента страдат над 1,13 милиарда души по целия свят.

 

ООН има поставена цел до 2025 г. да подобри качеството на поставяне на диагнозата “артериална хипертония”, за да може случаите да бъдат редуцирани с 25% и да се избегнат рисковите фактори, на които хипертонията може да изложи пациента2

 

Много хора с хипертония не забелязват симптоми и може да не знаят, че имат проблем. Симптомите могат да включват ранно сутрешно главоболие, кървене от носа, неправилен сърдечен ритъм, промени в зрението и бръмчене в ушите. 

 

По-тежките форми може да провокират умора, гадене, повръщане, тревожност, болка в гърдите и мускулни тремори. Ако не се лекува, хипертонията може да причини постоянна болка в гърдите, сърдечни пристъпи, сърдечна недостатъчност и неравномерен сърдечен ритъм, което може да доведе и до внезапна сърдечна смърт.

 

Хипертонията може също да предизвика инсулти чрез блокиране или спукване на артерии, които доставят кръв и кислород до мозъка. Може да увреди бъбреците и така да стане предпоставка за бъбречна недостатъчност3

 

Регулярното измерване на кръвното налягане е важно за ранното откриване на сърдечносъдови заболявания.

 

Референции:

1. Joint News. More than 700 million people with untreated hypertension. (25th August, 2021, Geneva, Switzerland). World Health Organization - https://www.who.int/news/item/25-08-2021-more-than-700-million-people-with-untreated-hypertension

2. World Hypertension Day 2021 Fact Sheet Measure Your Blood Pressure, Control It, Live Longer. World Hypertension League - https://www.whleague.org/images/WHD2021_fact_sheet.pdf

3. Hypertension. Syptoms. World Health Organization - https://www.who.int/health-topics/hypertension#tab=tab_2