На 5-ти май 2018 Германският федерален институт за оценка на риска (BfR), публикува официалния доклад с резултатите от своя независима оценка на аерозола, образуван при употреба на новите продукти с нагряване на тютюна, без горене. Проучването анализира емисиите, образувани при употребата на продуктите с устройството за нагряване IQOS на Филип Морис Интернешънъл.

 

Основният извод в доклада на Института е следният:„Нашият доклад потвърждава, че нивата на основните канцерогени в емисиите, отделяни при използването на новия продукт с нагряване, без горене, са значително намалени в сравнение с тези при конвенционалните цигари. От мониторинга на тези емисии, използвайки стандартизирани процедури за измерване, се генерираха надеждни данни, които дават добра възможност да се оцени влиянието при излагане на тези емисии и да се измери здравният риск.”

 

“Данните ни потвърждават, че абсолютните стойности за избрани токсиканти в емисиите на анализирания продукт с нагряване, без горене съвпадат с данните, публикувани от производителя (Schaller et al. 2016).”

 

Изследването потвърждава намаления на токсикантите в аерозола на IQOS с от 80% до над 99% в сравнение с цигарения дим.

 

Франк Хенклер-Щефани, един от главните изследователи по проучването, заявява: „Ние можем да потвърдим, че продуктите с нагряване на тютюн съдържат значително по-малко токсиканти в аерозола. Можем да очакваме, че това значително намаление на токсиканти може да повлияе и на здравето“.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Германският федерален институт за оценка на риска е основан през ноември 2002 г. с цел анализиране и подобряване защитата на здравето на потребителите. Той представлява научна структура към правителството на Федерална Република Германия, който отговаря за изготвянето на експертни оценки и становища относно безопасността на храните и потребителските стоки и веществата, използвани в тях. Институтът има статут на независим орган и е с ключова роля при взимане на решения и определяне на политики в Германия относно защита на потребителите и безопасността на храните и останалите потребителски стоки. 

 

Цялото проучване на Германския федерален институт за оценка на риска можете да намерите тук.