Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ (FDA) одобри нов медикамент за лечение на болестта на АлцхаймерAducanumab.

 

Новото лекарство, което атакува протеиновите плаки, свързани със заболяването, е било одобрено по ускорена процедура.


 

От Българското дружество по деменции посочват, че очакват напредък в лечението на Алцхаймер, защото за първи път ще се прилага медикамент, който се очаква да промени хода и прогресията на заболяването.

 

Утвърдените до момента медикаменти са одобрени преди около 20 години и предоставят единствено симптоматично облекчение на заболяването, от което страдат над 100 000 души в България.

 

Ускореното одобрение на медикамента означава, че ще продължат да се провеждат проучвания за безопасността и ефективността му в хода на неговото приложение.

 

Очаква се лекарството да се одобри в ускорени срокове и от Европейската лекарствена агенция (ЕМА), заради социалния ефект от болестта - при 1 болен от Алцхаймер страда цялото семейство, а и поради масовостта на проблема.

 

Алцхаймер е необратимо, прогресивно мозъчно разстройство, което постепенно нарушава паметта и мисловните процеси. Въпреки че специфичните причини за болестта на Алцхаймер не са напълно известни, тя се характеризира с промени в мозъка - включително амилоидни плаки и неврофибриларни заплитания - които водят до загуба на неврони и на връзките помежду им. Тези промени засягат способността на човек да помни и мисли.

 

Новото лекарство представлява първата по рода си терапия, насочена към основната патофизиология на заболяването. То е и първото ново лечение, одобрено за болестта на Алцхаймер, от 2003 г. насам.

 

Лекарството е изследвано в три отделни проучвания, включващи общо 3482 пациенти. При пациентите, които са го приемали, се наблюдава намаляване на амилоидната бета плака в зависимост от дозата и продължителността на терапията, докато при пациентите в контролната група такова липсва.

 

Информацията за новото лекарство на този етап включва предупреждение за риск от амилоиди образни аномалии, които представляват временни подувания в области на мозъка. Тя обикновено отзвучават с течение на времето без да причиняват симптоми, но в някои случаи се наблюдават главоболие, объркване, замаяност, промени в зрението или гадене.

 

Медикаментът се свърза и с риск от алергични реакции, включително ангиоедем и уртикария. Най-честите нежелани реакции от него са амилоидни образни аномалии, главоболие, диария, объркване/делириум и променен психичен статус/дезориентация.

 

Източници: 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-grants-accelerated-approval-alzheimers-drug