Boehringer Ingelheim обявиха, че са представили за одобрение от Европейската агенция по лекарствата (EMA) afatinib - първия необратим блокер на ErbB семейството за лечение на позитивни за EGFR (ErbB1) мутация пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб. Във фаза III на регистрационното клиничното проучване LUX-Lung 3, лекарството е показало безпрецедентна ефикасност в сравнение с химиотерапията. Тези резултати са от основно значение в подкрепа на представянето му за одобрение от Европейската агенция по лекарствата.

 

Ракът на белия дроб е най-разпространеният и смъртоносен вид рак в света. На него се дължат 391 000 нови случаи на рак годишно и 342 000 смъртни случая всяка година. Белодробният рак е причина за общо 19,9% от всички смъртни случаи вследствие на рак в Европа. Тринайсет процента от всички нови случаи на рак са именно неоплазии на белия дроб, като пушенето се определя като основната причина за заболяването.


 

Ранното изследване на състоянието на мутация на рецептора за епидермалния растежен фактор (EGFR) на пациентите, болни от рак на белия дроб, е изключително важно за подобряване на хода на болестта. Около 20-30% от всички белодробни аденокарциноми имат мутации на рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR).

 

Забавянето в прогресията на болестта при пациентите, подложени на терапия с afatinib, се свързва с по-добър контрол на симптоматиката. Повече пациенти, подложени на терапия с него, са изпитали намаление на симптоми като задух (затруднено дишане), кашлица и болки в гърдите. Той също така значително забавя влошаването им в сравнение с химиотерапията.

NEWS_MORE_BOX

 

Освен това, стандартен въпросник, оценяващ качеството на живот на пациенти, болни от рак, показва, че терапията с новия медикамент води до значително подобрение на качеството на живот на тези пациенти. Най-често срещаните нежеланите събития, свързани с лекарството и наблюдавани в контролното рамо са диария (95%), обрив/акне (89%) и стоматит/мукозит (72%). Най-често срещаните нежеланите събития, наблюдавани в контролното рамо на химиотерапията (pemetrexed / cisplatin) са гадене (66%), намален апетит (53%) и повръщане (42%).

 

Отчетени са малко случаи на прекъсване на лечението поради нежеланите събития, свързани с терапията по време на проучването.

 

Очаква се ЕМА да се произнесе в следващите месеци.