На 20 септември тази година Американската лекарствена агенция одобри най-новия антидиабетен продукт, наречен semaglutide. Медикаментът представлява таблетка за перорално приложение. Лекарството е създадено с цел да контролира нивата на кръвната захар при възрастни пациенти с диабет тип 2. Най-добър ефект от медикамента се наблюдава в комбинация с подходяща диета и физически упражнения.

 

Semaglutide е първият глюкагон подобен пептид – 1 аналог (GLP1 A), одобрен за използване в Съединените щати, който не трябва да се прилага инжекционно. Глюкагон подобните пептиди са неинсулиново лечение за пациенти, страдащи от диабет тип 2. Преди този медикамент пациентите нямаха орален медикамент от групата на глюкагон подобните пептиди (GLP1 A).


 

„Този нов продукт предлага на пациентите по-удобно лечение и улеснен прием на лекарството.“, казва д-р Лиса Яноф, изпълнителен директор на отдела по ендокринологични и метаболитни лекарства в американската лекарствена агенция.

 

Пациентите се нуждаят от ефективно лечение на диабет, което е възможно най-малко стресиращо. По тази причина американската лекарства агенция приветства напредъка в развитието на новия глюкагон подобен пептид, предназначен за орална употреба. Начинът на приложение на новия медикамент ще улесни лечението на състоянието. В повечето случаи диабет тип 2 се появява, когато панкреасът не е в състояние да синтезира достатъчно инсулин, който да поддържа нормалните нива на кръвната захар. Глюкагон подобният пептид е хормон, нормално срещащ се в тялото. При пациентите с диабет тип 2 той е в недостатъчни концентрации.

 

Както се знае за пептидите или лекарствата, базирани на протеинова структура, протеолитичното разграждане в стомашно-чревния тракт представлява огромно предизвикателство за разработването на орални форми.

 

Първият орален глюкагон подобен пептид, използващ semaglutide в таблетка заедно с усилващото абсорбцията на медикамента химично съединение натриев N-(8(2-хидроксибензоил)амино) каприлат (SNAC), е вече на пазара предназначен за пациентите с диабет тип 2.

 

Таблетките, съдържащи semaglutide се абсорбират в стомаха, където съединението SNAC повишава нивото на pH, което води до по-голяма разтворимост и протекция срещу протеолитичното разграждане. Новият медикамент се абсорбира по трансцелуларен път. Разрешението за производство и разпространение на медикамента е дадено на фармацевтичната компания Ново Нордиск.