Европейската комисия е одобрила приложението на ново лекарство пембролизумаб (Keytruda® ) на MSD при локално авансирал или метастазирал недребноклетъчен карцином на белия дроб. Одобрението позволява употребата на медикамента във всички 28 държави - членки на евросъюза.
 
Прилага се при пациентите, чиито тумори експресират PD-L1 и които са получили поне една схема на химиотерапия преди това. Срещу PD-1 се употребява в доза от 2 mg/kg на всеки три седмици. Преди приложението му при EGFR или ALK положителни туморни мутации пациентите също трябва да са преминали одобрена терапия за тези мутации.
 
Базовото изпитване на лекарството показва, че подобрява значително общата преживяемост на пациентите с авансирал рак на белия дроб в сравнение със стандартната химиотерапия, който се смята за един от най-трудните за лечение видове рак. 
 
“Има съществени непосрещнати нужди сред пациентите с рак на белия дроб и с това одобрение ние разполагаме с нова възможност за персонализирана терапия, която използва тестване с биомаркери, за да предвиди за кои пациенти с най-голяма вероятност лечението ще бъде от полза.” казва д-р Луис Пас-Арес, ръководител на онкологичното отделение към Университетската болница в Мадрид, Испания, във връзка с коментари за ползата от новата терапевтична схема по отношение на преживяемостта. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Ракът на белия дроб, който се образува в лигавицата на дихателните пътища, е водещата причина за смърт от рак по света. Всяка година от рак на белия дроб умират повече хора, отколкото общо от рак на дебелото черво, на гърдата и  на простатата. Недребноклетъчният рак на белия дроб е най-често срещаният тип рак на белия дроб, който отговаря за около 85% от всички случаи. Петгодишният относителен коефициент на преживяемост при пациенти, които страдат от авансирал, метастазирал рак на белия дроб (стадий IV), се оценява на 2%.
 
В MSD Research Laboratories работят по широка научноизследователска програма, която включва над 300 клинични изпитвания за оценка на анти-PD-1 терапията за над 30 вида тумори, споделя д-р Роджър Данси, старши вицепрезидент и ръководител на терапевтична област онкология – късна фаза на развитие. 
 
Компанията (известна като Merck (MRK) в САЩ и Канада) непрекъснато разширява своето портфолио в имуноонкологията чрез стратегически постижения. Оттам поставят като приоритет разработването на обещаващи имунотерапевтични терапевтични продукти с потенциал за подобряване на лечението на авансирали форми на рак.