В експериментален стадий е нов подход в борбата срещу рака на простатата. Широкомащабно изпитване се провежда в Сиатъл, демонстриращо по-обнадеждаващи резултати от конвенционалното лечение на заболяването в напреднал стадий. Засега няма окончателни резултати относно преживяемостта и страничните ефекти, те ще бъдат споменати на срещата на Американската Урологична Асоциация през следващия месец. По-късно тази година иницаторите на новия терапевтичен подход ще се борят и за нужното одобрение за навлизането му в практиката.

 

Създадената ваксина Провендж не цели предотвратяването на болестта както другите ваксини. Тя е терапевтично средства, което третира рака чрез манипулиране на имунната система. Подобен препарат би бил първият на фармацевтичния пазар. Това проучване е второто, при което продуктът е демонстрирал по-добра преживявмост, поради което учени се надяват не просто да бъде одобрено, а да бъде изходна точка за терапията и на други злокачествени заболявания.


 

Първото клинично изпитване на ваксината сред 127 мъже доведе до увеличаване на преживяемостта с 34%, на фона на едва 11% със стандартния подход. Първоначално FDA одобри проекта, но впоследствие последният бе спрян поради липса на ефект върху прогресията на тумора, а наличие на такъв само върху продължителността на живота. Това провокира бурни реакции от страна на пациенти, включиха се достатъчно инвеститори и изпитванията бяха възобновени.