Антибиотичната резистентност се превръща в огромна заплаха за живота и здравето на човека. Възникването, разпространението и селекцията на резистенти бактерии е заплаха за безопасността както на пациентите в болниците, така и на лекуващите се в домашни условия. Инфекциите с резистентни бактерии водят до нарастване на заболяваемостта и смъртността на пациентите, както и до увеличаване на продължителността на болничния престой.

 

Антибиотичната резистентност често води до отлагане на подходяща антибиотична терапия.
Неправилната и безразборна употреба на антибиотици е един от движещите фактори за нарастващата антибиотична резистентност. Голяма част от хоспитализираните пациенти получават антибиотично лечение по време на болничния си престой и 50% от всички антибиотици, използвани в болниците може да са неподходящи.


 

Неправилната употреба на антибиотици вклюва: ненужно предписване на антибиотик, отлагане на тяхното прилагане при нужда, прекомерна употреба на широкоспектърни антибиотици и неправилна употреба на тясноспектърни такива, твърде кратко или твърде дълго лечение с тях и т.н.

 

Тази огромна опасност от развитието на супер бактерии, стана движеща сила за разработване на нови лекарства.

 

Учени от Хонконгския политехнически институт разработиха нов клас антибиотични лекарства с нов механизъм на действие. Те имат огромен потенциал да се превърнат в нова генерация антибиотици, които ще са в състояние да се борят с антибиотичната резистентност. Очаква се новият клас антибиотици да са ефективни срещу метицилин-резистентен Staphylococcus aureus (MRSA).

 

Новите медикаменти са с по-малки молекули, имат различен механизъм на действие и различна химична структура и най-вече въздействат върху бактериите по съвсем нов начин. Новите кандидат антибиотици     демонстрират много по-голяма ефективност по отношение инхибирането на бактериалния растеж, в сравнение с досегашните антибиотици, но без токсичност за човешките клетки.

 

Иновативният антимикробен механизъм на действие се фокусира върху потискането на взаимодействието на два протеина – NusB и NusE, които са решаващи за синтезата на бактериалната рибозомна РНК. Чрез проектиране на малки молекули, които имат потенциала да нарушат ефективното взаимодействие на двата протеина NusB и NusE, бактериалната клетъчна пролиферация може да бъде нарушена.

 

Проучването към момента е на етап лабораторни тестове, провеждане на изследването върху инфекциозни модели и фармакокинетични изследвания.