Oseltamivir е еталон в противовирусната терапия. Но в последните години се наблюдава увеличаване на резистентността при инфлуенца вирусите.

 

За щастие вече има ново противовирусно лекарство. В последните 20 години то е първото противовирусно, одобрен от FDA (американската лекарствена агенция). В края на месец октомври 2018 г. приключиха последните процедури по неговото одобряване и то вече е готово за пускане на пазара.


 

Новият противовирусен агент се нарича Baloxavir marboxil. Неговият механизъм на действие е малко по-различен от този при Oseltamivir.

 

Как работи новото лекарство? Baloxavir представлява еднодозова терапия за деца и възрастни над 12 години, които имат грипоподобни симптоми. Резултатите от клиничните изпитвания показват, че приемът на една доза намалява симптомите като висока температура, главоболие, кашлица.

 

Това става след около ден, ден и половина. За оптимален ефект се препоръчва приемът на лекарството да стане 24 до 48 часа след проява на първите симптоми. По-ранният прием е гаранция за по-добри резултати.

 

Защо имаме нужда от ново противовирусно? В последните 10 години се наблюдава тревожна тенденция на развиваща се резистентност към съществуващите лекарства. Специалистите предупреждават, че при една пандемия резистентните щамове биха се увеличили и наличните лекарства няма да са в състояние да лекуват инфекцията.

 

С какво новото лекарство се отличава от другите противовирусни? От гледна точка на подобрение на симптомите, не се наблюдават големи различия. Клиничните проучвания показват, че Baloxavir облекчава симптомите по-бързо сравнено с действието на Oseltamivir.

 

Другото голямо предимство на Baloxavir е еднократният прием. Лечението с Oseltamivir се осъществява с двукратен прием в рамките на пет дни. За новия продукт се твърди, че ще ограничава разпространението на вирусите.

 

Baloxavir за разлика от Oseltamivir, за момента, не се препоръчва за педиатрична употреба както и по време на бременност.