Oseltamivir е еталон в противовирусната терапия. Но в последните години се наблюдава увеличаване на резистентността при инфлуенца вирусите.

 

За щастие вече има ново противовирусно лекарство. В последните 20 години то е първото противовирусно, одобрен от FDA (американската лекарствена агенция). В края на месец октомври 2018 г. приключиха последните процедури по неговото одобряване и то вече е готово за пускане на пазара.


 

Новият противовирусен агент се нарича Baloxavir marboxil. Неговият механизъм на действие е малко по-различен от този при Oseltamivir.

 

Как работи новото лекарство? Baloxavir представлява еднодозова терапия за деца и възрастни над 12г., които имат грипоподобни симптоми. Резлутатите от клиничните изпитвания показват, че приемът на една доза намалява симптомите като висока температура, главоболие, кашлица.

 

Това става след около ден, ден и половина. За оптимален ефект се препоръчва приемът на лекарството да стане 24 до 48 ч. след проява на първите симптоми. По-ранният прием е гаранция за по-добри резултати.

 

Защо имаме нужда от ново противовирусно? В последните 10 години се наблюдава тревожна тенденция на развиваща се резистентност към съществуващите лекарства. Специалистите предупреждават, че при една пандемия резистентните щамове биха се увеличили и наличните лекарства няма да са в състояние да лекуват инфекцията.

 

С какво новото лекарство се отличава от другите противовирусни? От гледна точка на подобрение на симптомите, не се наблюдават големи различия. Клиничните проучвания показват, че Baloxavir облекчава симптомите по-бързо сравнено с действието на Oseltamivir.

 

Другото голямо предимство на Baloxavir е еднократният прием. Лечението с Oseltamivir се осъществява с двукратен прием в рамките на пет дни. За новия продукт се твърди, че ще ограничава разпространението на вирусите.

 

Baloxavir за разлика от Oseltamivir, за момента, не се препоръчва за педиатрична употреба както и по време на бременност.2099