Екип от представители на Харвардския, Масачузетския университет и „Бригъм и женска болница“ създават конвекционно подобрени микроинкапсулирани устройства за борба с диабет тип 1.

 

Диабет тип 1 е заболяване, при което клетките, които отделят инсулин в задстомашната жлеза загиват под действието на имунната система. Затова и заболяването се води и автоимунно.


 

Съществуват няколко подхода в лечението на диабет тип 1. Единият е с подкожно въвеждане на инсулин при високи нива на кръвната захар. Друг подход е употребата на инсулинови помпи, които самостоятелно инжектират инсулин, когато доловят покачване в нивата на глюкоза в кръвта, а отскоро съществуват и така наречените микроинкапсулирани устройства.

 

Тези устройства се имплантират и физически съхраняват бета-клетки, продуциращи инсулин. Самото устройство обвива клетките и ги предпазва от въздействието на имунната система, но позволява приток на хранителни вещества и кислород. Уви, въпреки това тази технология има своите ограничения.

 

Именно затова се разработва и подобрената версия – конвекционно-подобрени микроинкапсулирани устройства, които могат дълготрайно да снабдяват клетките с нужните хранителни вещества, подобряват капацитета на клетките, повишават оцеляемостта им, както и чувствителността към глюкоза.

 

Досегашните устройства разчитат на принципа на дифузията, вследствие на които само някои клетки успяват да си набавят нужните вещества. Новите модели притежават непрекъснат поток, който достига до всички клетки и снабдява с нужните продукти, което създава условие за растеж и оцеляване на цялата клетъчна популация.

 

Устройството е изградено от две микропространстрва – едното, събиращо хранителни вещества от околните тъкани и второто, съхраняващо бета-клетките. Първото е покрито с плитетрафлуоретилен – полупропусклива мембрана, през която могат да преминават течности.

 

Около второто пространство има друга мембрана, която селективно пропуска хранителни вещества и филтрира имунните комплекси, за да не достигат те до клетките. Мембраната пропуска съща и глюкоза, която да стимулира клетките да произвеждат инсулин.

 

Устройството притежава много предимства пред инсулиновите помпи, позволявайки на клетките да секретират инсулин, колкото и когато е нужно, което намалява риска от развитие на хипогликемия. В предклинични лабораторни изследвания, проучваното устройство показва обещаващи резултати и ефективност още 2 дни след имплантирането.

 

Научната публикация е направена в The Proceedings of the National Academy of Sciences.

 

Източник:

https://medicalxpress.com/news/2021-09-bioartificial-pancreas.html