Специалисти от Университета на Бат разкриха съединение, което инхибира Метицилин-резистентния Staphylococus aureus и го прави по-уязвим към различните антибиотици.

 

Staphylococus aureus e Грам положителна бактерия, която може нормално да се открие в дихателните пътища и кожата на човека. Обикновено тя не причинява заболяване, но при определени условия може да инциира началото на инфекция.


 

Заради масовото разпространение на антибиотиците, резистентността към този вид медикаменти се превърна в сериозен проблем в съвремието. Staphylococus aureus от своя страна е един от най-мултирезистентните патогени.

 

Липсата на ефективност на антибиотиците спрямо отделните микроорганизми може да бъде причина за много тежко протичане на заболяването и в някои случаи да доведе до фатален изход от него.

 

След провеждане на множество изследвания е установено съединение - полиамин, което може да бъде ефективно срещу инфекции, причинени от Метицилин-резистентния Staphylococus aureus. Неговото действие се основава на разрушаването на клетъчната мембрана на патогена.

 

Направени са in vitro изследвания с полиамина и неговото действие срещу 10 различни щама на Staphylococus aureus, които са резистенти към антибиотици, включително и такива, резистентни към Vancomycin.

 

В резултат на които е установена много добра ефективност на съединението спрямо отделните щамове, чиито бактериален разстеж е прекъснат.

 

Полиамините са съединения, които могат да бъдат открити в много живи организми и са важна част за тяхното нормално функциониране.

 

Учени установиха обаче, че полиамините не само не присъстват в състава на Staphylococus aureus, но и са силно токсични за този микроорганизъм.

 

След това откритие изследователите се опитват да използват необичайната уязвимост на патогена към полиамини, за да инхибират неговия бактериален растеж.

 

Освен да отстранява действието и да унищожава директно Staphylococus aureus, разкритото съединение успява да възстанови чувствителността на мултирезистентни щамове на бактериите към три много важни антибиотика - Daptomycin, Oxacilin и Vancomycin.

 

Това разкритие предполага възможността много от антибиотиците, които са станали неефективни с времето и са изгубили своето приложение, да възстановяват способността си да се справят с тежки инфекции.

 

Предварителни изследвания показват още, че съединението не е токсично за хората, което е от съществено значение.

 

В следващо проучване, специалистите ще се фокусират върху точните механизми на действие, чрез които полиамините инхибират Staphylococus aureus. Предполага се, че съединението атакува мембраната на микроорганизма, в резултат на което тя става пропусклива и се причинява бактериална смърт.

 

Референции:

https://www.bath.ac.uk/announcements/the-new-compound-that-destroys-mrsa/?fbclid=IwAR3EFXFqacCRnzqj_4bffBsHQWaTqtf8ZoBYc2K8Q2fJhCgdjR9f9FQx69Q

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2022.948343/full