Ново лекарство за пациенти с метастатичен рак на гърдата е одобрено в Европейския съюз. 

 

Enhertu (трастузумаб дерукстекан) на британската фармацевтична компания AstraZeneca и японската Daiichi Sankyo е прието в ЕС като монотерапия за лечение на възрастни пациенти с неоперабилен или метастатичен HER2-нисък (IHC 1+ или IHC 2+/ISH-) рак на гърдата. 


 

Предназначено е за онко-пациенти, които вече са получавали предишна химиотерапия в метастатична среда или са развили рецидив на заболяването по време на или в рамките на шест месеца след завършване на адювантна химиотерапия.

 

Одобрението от Европейската комисия следва положителното становище на Комитета по лекарствени продукти за хуманна употреба и се основава на резултати от клинично изпитване.

 

Медикаментът значително намалява риска от прогресия на заболяването или смърт с 50% в сравнение с избраната от лекаря друга химиотерапия при пациенти с HER2-нисък метастатичен рак на гърдата с положителен или HR-отрицателен хормонален рецептор (HR). 

 

Наблюдавана е средна преживяемост без прогресия от 9,9 месеца при прием на трастузумаб дерукстекан, в сравнение с 5,1 месеца при пациенти, лекувани с обикновена химиотерапия. 

 

Ръководителят на Международния център за рак на гърдата в Барселона, Испания проф. д-р Хавиер Кортес заявява: „Европейското одобрение на лекарството сред пациентите с метастатичен рак на гърдата с нисък HER2 бележи първия път, когато ще имаме възможност да лекуваме пациенти с по-ниски нива на HER2 експресия с HER2-насочена терапия. Трастузумаб дерукстекан показва значително подобрение в резултатите в сравнение с химиотерапията за тези пациенти, засилвайки потенциала си да се превърне в нов стандарт на онкологична грижа”.

 

Изпълнителният вицепрезидент на онкологичното бизнес звено на британската фармацевтична компания Дейв Фредриксън каза: „Исторически, пациенти с рак на гърдата, които имат тумори с ниски нива на експресия на HER2, са класифицирани като HER2-отрицателни, което им дава ограничени възможности за лечение извън химиотерапията. Това одобрение подчертава решаващата роля, която трастузумаб дерукстекан може да има за пациентите с ниско ниво на HER2, и акцентира върху необходимостта от развитие на начина, по който се лекува ракът на гърдата, за да се подобрят резултатите за пациентите.”

 

Референции:

Enhertu approved in the EU as the first HER2-directed therapy for patients with HER2-low metastatic breast cancer. AstraZeneca - https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2023/enhertu-approved-in-the-eu-as-the-first-her2-directed-therapy-for-patients-with-her2-low-metastatic-breast-cancer.html