Лекарствен продукт на британската биотехнологичната компания AstraZeneca и китайската HUTCHMED показа 49% обективен отговор при пациенти с рак на белия дроб с високи нива на свръхекспресия и/или амплификация на MET - най-често срещаният биомаркер при пациенти с пулмонален рак с мутация на EGFR, които развиват резистентност към таргетна терапия.

 

Препаратът се състои от осимертиниб плюс саволитиниб и демонстрира добър процент на обективна реакция при пациенти с мутирал рецептор на епидермален растежен фактор (EGFRm) с недребноклетъчен рак на белия дроб.


 

Най-високият обективен отговор е наблюдаван при пациенти с високи нива на MET, които преди това не са били лекувани с химиотерапия. При пациенти, чиито тумори не показват високи нива на MET, обективният отговор е 9%. 

 

Резултатите от проучването бяха обявени на Световната конференция за рак на белия дроб във Виена, организирана от Международната асоциация за изследване на рака на белия дроб 2022 г.

 

Саволитиниб към момента се предлага на фармацевтичния пазар в Китай. Той представлява перорален, мощен и силно селективен MET тирозин киназен инхибитор (TKI).

 

Проф. д-р Мюнг-Ху Ахн от Sungkyunkwan University School of Medicine в Сеул, Южна Корея е главен изследовател в проучването. „Придобитата резистентност към таргетната терапия и прогресирането на заболяването са трудни предизвикателства за повечето пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб с мутация на EGFR. 

 

Предварителните резултати от проучването ни потенциално подкрепят нов подход за идентифициране на пациенти със свръхекспресия и/или амплификация на MET, които е най-вероятно да се възползват от терапия, насочена към MET, като саволитиниб”, обяснява проф. Ахн.

 

Главният медицински директор и главният директор по развитието на онкологията в британската фармацевтична компания Кристиан Масачези заявява: 

 

„Настоящият стандарт на грижа за пациенти с EGFR-мутирал рак на белия дроб е химиотерапия. Резултатите от проучването ни предполагат, че добвянето на саволитиниб по време на прогресиране на заболяването, би могъл евентуално да предостави на пациентите по-малко токсична, по-ефективна възможност за лечение”. 

 

Главният изпълнителен директор и главният научен директор на китайската биофармацевтична компания Уеигуо Су е категоричен: „Окуражаващо е да видим, че комбинираният режим на саволитиниб и осимертиниб напредва в глобалното проучване.

 

Референции: 

Tagrisso plus savolitinib demonstrated 49% objective response rate in lung cancer patients with high levels of MET overexpression and/or amplification in SAVANNAH Phase II trial. (8th August, 2022). AstraZeneca - https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/press-releases/2022/tagrisso-plus-savolitinib-demonstrated-49-objective-response-rate-in-lung-cancer-patients-in-savannah-phase-ii-trial.html