Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба на Европейската агенция по лекарствата е дал положително становище, с което препоръчва за одобрение проучвания инхибитор на натриево-глюкозния ко-транспортер empagliflozin за лечение на възрастни пациенти с диабет тип 2.

 

Това съобщават от Boehringer Ingelheim и Eli Lilly and Company.


 

В случай, че бъде одобрен, медикаментът ще бъде предлаган на пазара под търговското наименование Jardiance.

 

Това е клинично изпитвано съединение, което спада към класа медикаменти SGLT2 инхибитори и оказва директно влияние върху понижението на кръвната захар, като действа независимо от бета-клетъчната функция и инсулиновата резистенстност.

 

След получаване на положително становище от страна на Европейската комисия, обикновено се съобразява с дадената препоръка и издава финално решение за маркетингово одобрение в рамките на два месеца.

 

„Положителното становище Европейската агенция по лекарствата ни доближава до появата на потенциално нова терапевтична опция за пациенти с диабет тип 2 в Европа,“ смята проф. Клаус Дуги, старши вицепрезидент „Медицински дейности” в Boehringer Ingelheim.

NEWS_MORE_BOX

 

Ако получи одобрение, новият продукт ще бъде третия по ред, одобрен на Стария континент, като част от партньорството в областта на диабета между двете фармацевтични компании.

 

Около 382 млн. души по света страдат от диабет, като тип 2 е най-често срещаната форма на захарната болест.

 

Въпреки, че съществува широк избор от медикаменти за терапевтично повлияване на това състояние, 50% от хората не постигат своите прицелни гликемични стойности.

 

През януари 2011 г. двете компании обявиха партньорство в областта на диабета, което се съсредоточава върху три лекарствени продукта, които са в процес на разработване и представляват няколко от най-големите терапевтични класове.

 

Това партньорство има преимуществото да използва силните страни на двете организации. Обединявайки сили, компаниите показват ангажимент в грижата за пациентите с диабет и внимание към нуждите на пациентите.