Новоразработено моноклонално антитяло показва обещаващи резултати за лечението на атопичен дерматит.

 

Атопичният дерматит представлява хронично възпалително заболяване на кожата, което се характеризира с появата на екзематозни лезии, сърбеж, зачервяване и сухота на кожата. Тези симптоми могат значително да понижат качеството на засегнатите пациенти.


 

Атопичният дерматит е най-честата форма на екзема, която засяга 1 на 10 души в САЩ. Обикновено нейното развитие започва в кърмаческа и ранна детска възраст и прогресира с времето. Симптомите на този вид заболяване могат да се появяват и да изчезват.

 

Поради тази причина екип от специалисти разработват нов вид терапия за състоянието. Те създават нова, съобразена с пациента, терапия с моноклонални антитела - Rocatinlimab.

 

Този вид моноклонално антитяло дава много добри резултати на етап 2 от клинично проучване. Положителното му влияние може да се наблюдава след неговия прием дори 20 дни след прекратяване на лечението.

 

Според получените резултати Rocatinlimab има потенциала да промени генетичния състав на атопичния дерматит на човек в дългосрочен план и евентуално да помогне за поддържане на трайни резултати без продължителна употреба на медикамента.

 

В основата на действието на Rocatinlimab стои инхибирането на OX40. Този вид молекула е част от човешката имунна система. Тя участва в активирането на възпалителни клетки, които имат главна роля за развитието на атопичен дерматит, както и на други възпалителни заболявания.

 

При анализ на получените резултати, специалистите установяват, че Rocatinlimab е безопасно и ефективно лечение за умерените, както и по-тежките форми на атопичен дерматит, с потенциална дълготрайна ефикасност и способност за контрол на заболяването.

 

По време на двойно-слепия период на изследването е открита вероятност за възникване на някои неспецифични нежелани лекарствени реакции, които включват поява на висока температура, втрисане, главоболие, афти и гадене.

 

Учените имат за цел да продължат във фаза 3 на клиничното проучване през 2023 г.

 

Бъдещото им изследване ще включва по-голяма проучвателна популация и по-дългъг период на проследяване. Освен това ще бъде изследвана възможността за приложение на различни видове комбинирана терапия, като прием на Rocatinlimab и локални кортикостероиди.

 

Информация за направеното проучване е публикувана в сп. The Lancet.

 

Референции:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)02037-2/fulltext