Все още няма лек за множествена склероза и състоянието не е напълно разбрано. Въпреки това има значителен напредък в лечението, като някои терапии успешно забавят прогресията на болестта при много пациенти.

 

През последните години са одобрени няколко нови лекарства, които забавят хода на заболяването и намаляват симптомите и рецидивите (повторната поява). Други потенциални лечения са в процес на изпитване, включително терапии със стволови клетки. Също така учените напредват в разбирането на рисковите фактори и причините за появата на множествена склероза.


 

Експерименталните терапии за множествена склероза и различни клинични изпитвания са обещаващи. Лекарство, наречено ибудиласт (неселективен инхибитор на фосфодиестеразата, за който е известно също, че потиска активирането на глиалните клетки), е завършило фаза 2 на клинично изпитване през 2018 г., което показа, че може да забави прогресията на заболяването.

 

Ибудиласт е противовъзпалително лекарство, което намалява възпалението в тялото и понижава действието на специфичен ензим, известен като фосфодиестераза. Фосфодиестеразата разгражда определени органични молекули и в този процес отпуска мускулите и подобрява притока на кръв.

 

Проучванията установяват, че въпреки че не е в състояние да предотврати развитието на нови лезии на множествена склероза, ибудиласт е в състояние да намали мозъчната атрофия с течение на времето в сравнение с плацебо. Лекарството може също да инхибира (потиска) определени действия на имунната система, за които се смята, че стоят зад увреждането на нервните клетки, което се случва в мозъците на засегнатите от множествена склероза.

 

Напоследък също има и напредък в използването на терапия със стволови клетки за множествена склероза. Стволовите клетки са клетките, от които се генерират всички други клетки в тялото. Тези клетки помагат на тялото да се възстановява. През 2020 г. клинично изпитване проследява пациенти в продължение на една година. По това време:

  • Около 60% от пациентите, лекувани с интратекална (инжектирана в гръбначномозъчната течност) терапия с мезенхимни стволови клетки, нямат данни за заболяване;
  • Около 40% от пациентите, лекувани с интравенозна (въведена във вена) терапия с мезенхимни стволови клетки, нямат данни за заболяване;
  • Около 10% от пациентите в контролната група (които не са получили истинско лечение) нямат данни за заболяване.

Референции:
1. Fox RJ, Coffey CS, Conwit R, et al. Phase 2 trial of ibudilast in progressive multiple sclerosis
2. Petrou P, Kassis I, Levin N, et al. Beneficial effects of autologous mesenchymal stem cell transplantation in active progressive multiple sclerosis
3. Verywell Health. Is a Cure for MS on the Horizon?