Новите технологии имат потенциала да помогнат за по-ранното откриване на рак на белия дроб на клетъчно ниво. Ракът на белия дроб е водещата причина за фатален изход от онкологични болести в световен мащаб. Заболяването често е лечимо, когато се диагностицира в ранните му стадии. Затова специалистите непрекъснато работят върху нови начини за откриване на рак на белия дроб възможно най-рано, така че пациентите да могат да получат своевременно лечение.

 

Въпреки че всеки човек може да развие рак на белия дроб, някои рискови фактори, като тютюнопушенето и излагането на вторичен дим, увеличават риска от него. Лечението на рак на белия дроб зависи от вида на рака на белия дроб и стадия на заболяването, когато бъде открито. Лекарите могат да използват химиотерапия, хирургия, имунотерапия и лъчетерапия като част от лечението.


 

Проучване, публикувано в Nature Communications, се фокусира върху нов метод за откриване на рак на белия дроб на клетъчно ниво, което може да доведе до по-ранни и по-ефективни лечения. Изследователите са проучили метод за откриване на рак на по-микроскопично ниво от типичната биопсия и тъканен анализ, по-специално при тумори на белия дроб. В това изследване са били използвани лабораторни мишки, проби от човешки тъкани и клетъчни култури.

 

Авторите на изследването отбелязват, че проучването демонстрира потенциала за висока диагностична точност при комбиниране на насочен към рака агент за молекулярно изобразяване (неинвазивен метод за изобразяване на клетъчно и молекулно ниво) заедно с иглена конфокална лазерна ендомикроскопска система в реално време за оценка на злокачествеността в малки, трудни за диагностициране белодробни възли.

 

Данните показват, че изследването на клетъчно ниво може в големи детайли да прави разлика между здрави клетки и ракови клетки. Също така е установено, че този метод може да открие ракови клетки в тумори с ширина по-малка от два сантиметра. Методът е особено полезен, тъй като ракът на белия дроб често има компоненти от здрава тъкан, които могат да скрият тумора. Освен това резултатите са в реално време, което намалява необходимостта от вземане на повече от една биопсия поради недостатъчен диагностичен материал.

Изследователите все още проучват как технологията може да бъде използвана за откриване и на други видове рак.

 

Референции:
1. American Cancer Society. What Is Lung Cancer?
2. Nature. Targeted detection of cancer at the cellular level during biopsy by near-infrared confocal laser endomicroscopy
3. Medical News Today. New technology may help detect lung cancer earlier at the cellular level