Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ (FDA) актуализира препоръките си за диагностичните методи, които трябва да се прилагат за детекция на човешки папилома вирус (HPV) при скрининг за рак на маточната шийка. Тези препоръки са плод на продължителни проучвания, стартирали през 2015 г.
 
Заразяването с HPV е водеща причина за развитие на рак на маточната шийка (цервикален рак) при жените. За момента са установени 14 генотипа на човешкия папилома вирус, които са доказано карциногенни или високорискови за развитие на заболяването.
 
Статистиката сочи, че ракът на маточната шийка е водещият тип раково заболяване по отношение на смъртността сред жените, а поне 25% от мъжете в САЩ са преносители на човешки папилома вирус. Благодарение на все по-мащабния скрининг обаче през последните десетилетия заболяемостта от цервикален рак трайно намалява. В страните, където има внедрени програми за такъв скрининг, се установява най-нисък процент на смъртност от рак на шийката на матката.
 
В началото на септември бяха актуализирани препоръките, касаещи провеждането на скрининг за цервикален рак. Те са насочени към повишаване осведомеността на жените между 21- и 65-годишна възраст за нуждата от превантивни тестове за HPV. Жените в тази възрастова граница попадат сред най-рисковите за развитие на цервикален рак групи. За възрастовата група 21-29 години се препоръчва цитологично изследване на шийката на матката на всеки 3 години. Над тази възраст е добре превантивни тестове за детекция на HPV да се правят поне веднъж на 5 години. 
 
NEWS_MORE_BOX
 
Такива тестове се препоръчват като алтернатива на широкопопулярния пап тест, по-често означаван като цитонамазка. В много случаи е добре двата метода да се извършват и в комбинация за осигуряване на максимална точност на оценката за риска от рак на маточната шийка. Правилната оценка на този риск е ключов фактор, определящ методите за лечение и превенция на цервикалния рак. Имайки предвид колко много жени в активна сексуална възраст преминават през скрининг за това заболяване, актуализирането на препоръките за детекция на HPV като негов причинител е събитие с огромна социална значимост.