Клетка, открита за пръв път в костите, има връзка с регулацията на процесите на изграждане и разграждане на костното вещество, твърдят учени от факултета по медицина „Перелман“ към университета в Пенсилвания.


Клетки в костния мозък, принадлежащи към адипогенетичния ред, играят роля в ремоделирането на костите. Дефектите в този процес причиняват заболявания като остеопороза.


Доброто състояние на костите се поддържа от два вида клетки – остеобластите и остеокластите. Остеобластите синтезират костното вещество, а остеокластите, обратно на тях, го разграждат, осигурявайки място за новосинтезиран материал. Нарушения в този баланс са основен проблем при остеопорозата. При нея хиперактивни остеокласти разграждат костното вещество по-бързо, отколкото то може да бъде ресинтезирано. Това води до намаляване на плътността на костите, което ги прави чупливи. Има два вида костно вещество – гъбесто и плътно. В гъбестото се намира костният мозък, а измежду неговите клетки се намират представители на адипогенетичния ред. Това са клетки, прекурсори на адипоцитите, които са клетки, съхраняващи мазнини. Тяхната роля в патогенезата на остеоорозата досега не е била открита.


По-рано през 2020 г. учените от екипа откриват наличието на такива клетки и в плътното костно вещество. В Journal of Clinical Investigation те представят наблюденията си и обясняват връзката между болестта и клетките.


Тези клетки осъществяват директен контакт с остеокластите. Проф. Линг Кин и екипът му използвали различни експериментални техники на ниво клетка и установили, че прекурсорите на адипоцитите секретират вещество – RANKL, което е протеин, нужен за пролиферацията на остеокластите.


Върху животински модели било изследвана липсата на този тип клетки. Резултатите показали уплътняване и уголемяване на костите.

 

Остеобластите и остеоцитите (друг вид клетки в костната тъкан, произхождащи от остеобластите) продължавали да функционират нормално, което доказало, че за функцията на остеокластите огромна роля има наличието на клетки от адипогенетичния ред.


С откриването на функцията на тези клетки учените се надяват да дадат нов тласък на лечението на остеопорозата, предлагайки нова терапевтична цел. Според проф. Джаймо Аан, съавтор в проучването и завеждащ клиниката по ортопедична хирургия, това откритие може да помогне и в сферата на травматологията, предлагайки нов подход за заздравяване на костите.