Съвместно 18-годишно австрало-индийско проучване, в което е изследвана ДНК на над 3000 участници от Индия, е показало нови данни за възможните причини за развитието на шизофренията и евентуални нови методи за нейното лечение.


Проучване на изследователи от университета в Куинсланд и индийски учени, начело с проф. Рангасуами Тара - психиатър, който е съосновател и директор на Фондацията за изследвания на шизофрения в Ченай, открили, че пациентите с шизофрения притежават характерна генна вариация.

 


Шизофренията е тежко психично разстройство, което засяга около 1% от световното население. Характеризира се с налудничави идеи, халюцинации (най-често слухови заплашителни), нарушения в говора, социална и работна дисфункция и др. Етиологията на заболяването не е изяснена, а лечението става основно с невролептици. Характеризира се с повишена допаминова активност в определени зони на ЦНС.


Проф. Браян Моури, психиатър от Института за иследвания на мозъка към университета в Куинсланд споделя в интерюта за чуждестранни медии, че подобни изследвания са правени предимно за европейските нации и са открити над 100 различни генни варианти, асоциирани с шизофренията. Изследванията и при други нации дават възможност да изпъкнат различните части на генома, които са силно свързани със заболяването.


Изследователите открили гена NAPRT1, който кодира ензим, свързан с метаболизма на витамин B3. Те установили, че генът присъства и в европейска база данни.

 

При елиминирането на гена от риба зебра се нарушило нейното неврологично развитие. Мозъкът на рибата не се развил симетрично, което е важно, тъй като е установено, че при пациенти с шизофрения има засягане на структурата corpus callosum, която играе ролята на „мост“ между двете симетрични части на мозъка.

 

До момента са установени множество генни вариации, свързани с шизофренията, но не е ясна тяхната функция. Следващият етап е да се изясни тяхната функция в здрави и болни индивиди чрез компютърни и животински модели. Тепърва предстои работа по изясняване функциите на генните продукти.

 

Идеята на изследването на индийската популация е да се изяснят и други генни вариации, свързани с шизофренията.


Изследването е публикувано в сп. JAMA psychiatry и е подкрепено от Австралийското здравно министерство и Медицински изследователски съвет.