Екип от Техническия университет в Мюнхен откри специфичен превключвателен механизъм в Т-клетките на имунната система. Учените проучват подробно този механизъм и считат, че той ще подпомогне лечението на ракови заболявания, отключвани от дефектни имунни клетки. Такова заболяване е т.нар. неходжкинов лимфом, който за момента е много трудно лечим, но новото проучване дава надежда за позитивни промени в тази насока.

 

Една от ролите на Т-лимфоцитите в организма е свързана с откриване и унищожаване на ракови клетки. В определени ситуации обаче в ДНК на Т-лимфоцитите може да настъпят различни промени. Ако те засегнат гени, отговарящи за растежа и деленето на клетката, означавани като онкогени, лимфоцитите може да се превърнат в неконтролируемо делящи се туморни клетки.


 

Негативните последствия в случая са две. От една страна, организмът губи част от основните си защитни имунни структури срещу туморни клетки, а от друга страна самите имунни структури се превръщат в такива клетки.

 

Точно такива процеси се наблюдава при неходжкинов лимфом – една от най-агресивните и трудно лечими форми на лимфома. Учените от Мюнхенския технически университет изучават подробно механизмите на протичане на това заболяване и откриват непознатите досега конкретни имунни механизми, които го отключват.

 

В допълнение учените установяват и факта, че Т-лимфоцитите притежават превключвателен механизъм, който означават като вграден туморен супресор. Грешки в зони на ДНК, които кодират този механизъм може да го повредят и да се загуби възможността от декативиране на увредените Т-клетки. Според учените точно такива промени се регистрират в случаите на най-агресивен и нелечим неходжкинов лимфом.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Счита се, че с правилно външно повлияване на вградените туморни супресори на Т-лимфоцитите може да се постигне успешен контрол върху риска от лимфома. Възстановяването нормалното функциониране на тези превключвателни механизми ще позволи ранно унищожаване на туморните образувания с помощта единствено на структурите на имунната система. 

 

Лекарства с подобен механизъм на действие вече се ползват успешно при лечението на други форми на раково заболяване. Според немските учени съвсем скоро може да започне приложението им и при лечение на лимфоми.