Мета-анализ установи, че ефективността на таргетната лъчетерапия при дребноклетъчен карцином на белия дроб с налични метастази в мозъка, е равностойна на използваните до момента методи на лечение на този тумор.

 

Изследването се ръководи от специалисти от болницата "Св. Михаил", която е част от Unity Health Toronto. Според техните наблюдения прилагането на този целенасочен подход, за който е известно, че води до по-малко негативни когнитивни последици за пациентите, може потенциално да подобри резултатите по време на лечението на заболяването.


 

При пациентите, които страдат от бързо развиващия се дребноклетъчен карцином на белия дроб често се наблюдават метастази в други части от тялото. Поради тази причина терапията на това заболяване е комплексна.

 

Метастазите в мозъка в момента се лекуват със стандартна лъчева терапия, която е насочена към целия обем на мозъка. Този метод е много ефективен, дори и при наличието на микроскопични тумори. Въпреки това нормално той води до появата на проблеми с паметта, както и до влошаване на когнитивните функции на човека.

 

Доказано е, че алтернативният метод, който щади здравата мозъчна тъкан чрез таргетната терапия насочена към тумора има по-малко тежки когнитивни последици. Тя се нарича стереотактична радиохирургия.

 

Този метод на лечение все още не е изцяло проучен при пациенти с дребноклетъчен карцином на белия дроб, чието заболяване е метастазирало в мозъка.

 

Дълги години за лечение на този вид карцином с метастази, терапията е насочена към целия мозък, тъй като прогнозата на този вид заболяване не е била оптимална. Поради тази причина дългосрочните последици от лечението на пациентите не са били толкова решаващи, колкото намаляването на въздействието на заболяването в краткосрочен план.

 

В днешно време лечението на белодробния карцином значително се е подобрило и това налага по-прецизна терапия, която да предотврати измененията в дългосрочен план.

 

По-добрата преживяемост на пациентите, съпроводена със сериозните когнитивни нарушения, които са се появили в резултат на лечението на метастазите в мозъка, налагат използването на терапии с по-малко странични ефекти в дългосрочен план.

 

Специалистите проверяват дали ефективността на таргетната терапия е толкова добра при метастази в мозъка, колкото при повечето други видове онкологични заболявания. Тяхната цел е провеждането на голямо клинично проучване, което да потвърди техните предположения за по-добри резултати.

 

Изследването е публикувано в сп. The Lancet Oncology.

 

Референции:

https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(22)00271-6/fulltext