Нов вид медикамент значително подобрява горещите вълни и нощните изпотявания при жени, които са диагностицирани с карцином на гърдата.

 

Карциномът на гърдата е най-често срещаното онкологично заболяване сред жените. Въпреки това неговата поява е възможна и при мъжете.


 

Този вид тумор се развива от клетките на млечната жлеза, като в зависимост от мястото на своето възникване може да бъде разделен на дуктален и лобуларен.

 

Ефективността на новоразработеното лекарствено вещество за различните симптоми при карцином на гърдата се проследява с помощта на проучване, водено от Университета Монаш.

 

Използваното за медикамента наименование е Q-122. Чрез разработката на Q-122, специалистите целят въвеждането на нова нехормонална орална терапия за лечение на вазомоторни симптоми, каквито са нощните изпотявания и горещите вълни при жени, приемащи ендокринни лекарствени вещества за карцином на гърдата.

 

Медикаментът се намира във фаза II на клинично проучване, което е многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо и плацебо-контролно.

 

В него са включени 131 жени на ендокринна терапия, приемащи тамоксифен или ароматазен инхибитор, за своя карцином.

 

Повече от 75% от онкологичните заболявания на млечната жлеза са хормонално чувствителни и ендокринната терапия е стандартен метод на лечение.

 

При жени с хормонално чувствителен рак на гърдата препоръчителният срок за приложение на ендокринна терапия е 5-10 години, за да се предотврати появата на рецидив на заболяването.

 

Въпреки това, приблизително 70% от жените, приемащи ендокринна терапия, имат вазомоторни симптоми, които водят до преждевременното спиране на ендокринната терапия при над една трета от засегнатите.

 

От проведеното клинично изследване се установява, че терапията с Q-122 значително намалява честотата и тежестта на умерените и тежки вазомоторни симптоми, което подобрява качеството на живот в сравнение с плацебо.

 

Q-122 се понася добре и не води до появата на сериозни странични ефекти.

 

Прилагането на това лекарствено вещество може значително да подобри състоянието на жените, засегнати от карцином на гърдата. С негова помощ се редуцират горещите вълни, както и нощните изпотявания, което от своя страна значително подобрява качеството на съня на пациентите.

 

Информация за новоразработения медикамент е публикувана в сп. The Lancet.

 

Референции:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01977-8/fulltext