Екип от учени намери по-ефективен комбиниран вариант за лечение на тумор на белия дроб без допълнителна токсичност, включващ бактериална терапия.

 

Карциномът на белия дроб е тежко онкологично заболяване, което се характеризира с изключително висока смъртност в световен мащаб.


 

Лечението на тези тумори е  трудно и често не е достатъчно ефективно. Обикновено се прилага химиотерапия в комбинация с лъчетерапия, в зависимост от стадия на карцинома на белия дроб.

 

Химиотерапевтиците са лекарствени вещества, които инхибират растежа и разпространението на туморните клетки. Този вид препарати биха могли да се прилагат самостоятелно, но при други лекарствени комбинации са по-ефективни.

 

При по-авансирали стадии на онкологичното заболяване се препоръчва приложението на лъчетерапия. При този вид терапия се използват високоенергийни лъчи или частици, с помощта на които се унищожават туморните клетки.

 

Лъчетерапията може да понижи риска от поява на метастази, както и да намали размера на тумора, с цел облекчаване на някои от наблюдаваните симптоми, например болка, задух, кашлица, кървене и други.

 

В някои случаи се стартира и имунотерапия. По този начин се стимулира имунната система, което може да подобри резултатите от започнатото лечение.

 

През последните години бактериалната терапия бавно навлиза в лечението на различните онкологични заболявания, заради положителните резултати от различните клинични проучвания.

 

В хода на ново проучване изследователи от Columbia Engineering използват метод, наречен РНК секвениране, за да разкрият по какъв начин туморните клетки реагират на бактерии на клетъчно и молекулярно ниво.

 

Според разработена от тях хипотеза някои от молекулните пътища, по които действат туморните клетки, водят до резистентност към бактериалната терапия.

 

За да проверят своята хипотеза, изследователите блокират тези пътища с налични лекарствени вещества за различните онкологичните заболявания и проверяват възможното действие на бактериална терапия.

 

Получените резултати показват, че комбинирането на лекарствата с бактериални токсини е по-ефективно при елиминирането на туморните клетки на белия дроб, в сравнение с приложението на индивидуална терапия.

 

Те отбелязват особено положителни резултати при модели на карцином на белия дроб след приложение на бактериална терапия в комбинация с AKT-инхибитор.

 

Информация за проведеното изследване е публикувана в сп. Scientific Reports.

 

Референции:

https://www.nature.com/articles/s41598-022-26105-1