Екип от изследователи, ръководен от Университетския Колеж в Дъблин, разкри потенциален метод на лечение за напреднал увеален меланом. Това е онкологично заболяване, което засяга окото на човека.

 

Увеалният меланом е най-често срещаното онкологично заболяване на очите сред възрастните. Среща се най-вече около 60-годишна възраст и се проявява обикновенно спорадично. Като предразполагащи фактори могат да бъдат посочени светла кожа, светъл цвят на ириса, множество кожни невуси по тялото. Той засяга увеята, която е изградена от хориоидеята, ресничестото - наричано още цилиарно тяло, и ириса.


 

До момента използваните методи за лечение са силно ограничени. Често прилагани са таргетната терапия на раковите клетки или енуклеацията, което представлява хирургично отстраняване на окото.

 

Въпреки това, когато увеалният меланом се разпространи в черния дроб и други части на тялото, прогнозата за състоянието на пациентите е лоша.

 

Поради тази причина интернационалният екип от изследователи прави опити за разработка на нов метод на терапия.

 

В екипа са включени специалисти от Испания, Швеция и Ирландия, под ръководството на професор Брендан Кенеди, преподавател по фармакология в Училището по биомолекули и биомедицински науки към Университета в Дъблин, както и в Института Конуей към същия университет.

 

Тяхното проучване е фокусирано върху лекарствения продукт ACY-1215, който е обект на редица клинични изследвания за други солидни тумори и злокачествени новообразувания на кръвта. Те проверяват действието на ACY-1215 за предотвратяване на растежа и разпространението на туморни клетки, произлезли от увеалния меланом.

 

Лекарственото вещество ACY-1215 принадлежи към инхибиторите на хистон деацетилазата - HDACi. Тези противотуморни медикаменти от скоро се използват в съответната сфера.

 

Действието на тези вещества е насочено върху протеини, наречени хистони, въпреки че конкретният механизъм не е напълно изяснен.

 

Хистоните са основните белтъчни молекули, които спомагат за пакетирането на ДНК в отделни структурни единици, наречени нуклеозоми. В контролът на този процес участват множество молекули.

 

Чрез проведените тестове, изследователите разкриват молекулите, на които повлиява лекарственото вещество ACY-1215.

 

След получаване на информация за пълния терапевтичен потенциал на инхибиторите на хистон деацетилазата, специалистите целят разработването на нови индивидуални методи на лечение за пациентите с увеален меланом.

 

Проучването е публикувано в сп. Cancers.

 

Референции:

https://www.mdpi.com/2072-6694/14/3/782