Може да се окаже, че основната причина стремжът на човека към вечна младост все още да не дава задоволителни ефекти, се крие в това, че досега винаги сме опитвали да започнем подмладяването отвън, а не отвътре. Откритието на екип от университет в Колорадо, САЩ, обаче може да преобърне представите ни в това отношение. Тяхно проучване показва, че по-ефективно е да се търсят средства, които подмладяват тялото вътрешно. А такова средство може би вече е открито.

 

Проучването, публикувано в журнала на Американската кардиологична асоциация, покзва, че иновативен тип антиоксиданти може неочаквано бързо да неутрализират негативните последици от възрастта върху кръвоносните ни съдове. Иследването показва, че само в рамките на 6-месечен прием, такъв тип антиоксиданти може да елиминират съдови проблеми, трупани в рамките на 15-20 години.


 

Специфичното в действието на иновативните антиоксидантни молекули е, че действат на клетъчно ниво и въздействат пряко върху митохондриите – енергийните структури на клетката.

 

Въпросните антиоксиданти са плод на напредъка в производството на нови типове хранителни добавки, в което се внедряват способи от лекарствената индустрия. На база на това новият тип антиоксиданти  се означават като нутрацевтични продукти или нутрацевтици.

 

Процесите по разработване на нутрацевтичните продукти са първи по рода си и според екипа носят надежда, че точно антиоскидантите ще се окажат продуктите, които ще помогнат за редуциране риска от възрастово асоциираните сърдечносъдови заболявания. В световен мащаб това е водещият тип здравословни проблеми, водещ до животозастрашаващи състояния.

 

Основните ползи от иновативния тип антиоксидантни продукти идва от тясно специализираното им действие на митохондриално ниво. Точно митохондриите са клетъчните структури, които първи и най-сериозно усещат вредното влияние на свободните радикали, формирани вследствие на жизнените процеси. Свободните радикали са основна причина за отключване и ускоряване процесите на стареене на клетките и на организма като цяло. Неутрализирането на свободните радикали още на най-ниското стъпало чрез иновативния тип антиоксиданти се счита от учените за серизен пробив в стремежа към превенция на възрастово асоциираните здравословни проблеми.

 

В процеса на разработване на специфичните нутрацевтици научният екип е разчитал на премодулиране на вече съществуващи и добре проучени антиоксиданти, например коензим Q10 (CoQ10). Получените премодулирани молекули са доказано безопасни и клиничните изпитвания на биоактивното им действие показва, че само в рамките на 6-седмичен прием може да неутрализират вредното въздействие върху кръвоносните съдове на човек, трупано с десетки години назад във времето.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Ефектът на новите антиоксиданти е проследен при контролна група хора на възраст над 60 години. Проучването показва, че след няколкоседмичния период на прием способността на кръвоносните съдове да се разширяват и да улесняват притока на кръв се подобрява с над 40%. Така достига нива на естествено съдоразширяване, нормално наблюдавани при 40-45-годишни хора. Ефектът се обяснява с изключително мощното и бързо неутрализиране на свободните радикали, които увреждат вътрешното покритие на крътвоносните съдове (ендотел) и втвърдяват стените на съдовете.

 

Учените изчисляват, че в дългосрочен план позитивният ефект на новия тип антиоксиданти може да редуцира риска от сърдечносъдови проблеми с поне 13%.