Изследователи от Stanford Medicine успешно са разработили нов тест на основата на генната експресия, който може ефективно и много точно да разграничи бактериалните и вирусните инфекции една от друга, като по този начин значително да се намали прекомерната употреба на антибиотици.

 

Тестът разпознава съответния патоген на база имунната реакция на организма спрямо него.


 

Това е първият диагностичен тест, валидиран в различни глобални популации, който отчита по-широк спектър от бактериални инфекции, и единственият, който отговаря на критериите, определени от Световната здравна организация и Фондацията за иновативна диагностика и справяне с антибиотичната резистентност.

 

В голяма част от разващите се страни масовата употреба на антибиотици се е превърнала в сериозен проблем. Много често този вид лекарствени средства са предписвани, без да има нужда от тях и  в близо 70-80% от случаите те са приети при вирусна инфекция.

 

Антибиотиците са медикаменти, които са ефективни срещу активни бактерии. Прилагани в други ситуации, особено в прекомерни количества, биха могли да навредят на човека, а също и да доведат до антибиотична резистентност в популацията.

 

Антибиотичната резистентност е сериозен проблем в световен мащаб, който е причина за тежкото протичане на някои лесно лечими в миналото заболявания. Поради тази причина специалисти непрекъснато търсят нови начини, чрез които да намалят приема на тези медикаменти.

 

За разработката на теста екипът използва публично достъпни данни за генна експресия от 35 страни. В тях е включена информация от проби на 4754 души на различна възраст, пол и раса с известни инфекции.

 

С помощта на техниката, основаваща се на машинно обучение, специалистите разкриват осем гена, които се експресират по различен начин при бактериални и вирусни инфекции.

 

Тези осем гена биха могли да разграничат вътреклетъчните и извънклетъчните бактериални инфекции от вирусни инфекции с много висока точност, постигайки 90% чувствителност и 90% специфичност.

 

Това е първият диагностичен тест, който отговаря и дори надхвърля стандартите и изискванията на Световната здравна организация и Фондацията за иновативна диагностика.

 

За изработката на теста е необходима единствено кръвна проба, а резултат може да бъде получен в рамките на 30-45 минути.

 

Въвеждането на този тест в ежедневната лекарска практика би могло да подобри предоставяните здравни грижи и резултатите от лечението на съответното заболяване.

 

Разработеният метод за диагностика на бактериални и вирусни инфекции е описан в сп. Cell Reports Medicine.

 

Референции:

https://www.cell.com/cell-reports-medicine/fulltext/S2666-3791(22)00406-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2666379122004062%3Fshowall%3Dtrue